Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-02-16
Ikona statystyk

Zawiadomienie GKN.6821.1.29.BS

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 9 i art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Włoszczowski informuje, iż  w dniu 08.02.2018r. wpłynęło do tut. organu pismo Wójta Gminy Secemin, którym Wójt Gminy wycofał wniosek dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości   w części, dot. działek położonych w obrębie Żelisławice gm. Secemin, oznaczonych    w ewidencji  gruntów jako działki nr 58 o pow. 0,55 ha, 61/2 o pow. 0,54 ha, 150 o pow. 0,48 ha, 188 o pow. 0,50 ha, 428 o pow. 1,00 ha, 447 o pow. 0,30 ha,  450 o pow. 1,19 ha, 496    o pow. 1,38 ha, 1050 o pow. 9,35 ha, 1161 o pow. 0,50 ha.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 14 dni od podania do wiadomości niniejszego zawiadomienia, zainteresowani mogą zapoznać się ( w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204, w godzinach 7:30 – 15:30) z aktami sprawy   i zebranym materiałem dowodowym, o który zostanie podjęta decyzja w części dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Żelisławice gm. Secemin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1 o pow. 0,31 ha, 2 o pow. 0,05 ha,   3  o pow. 0,06 ha, 8 o pow. 0,14 ha, 21 o pow. 1,24 ha, 43 o pow. 0,15 ha, 70 o pow. 0,89 ha, 85 o pow. 0,47 ha, 86 o pow. 0,02 ha, 87 o pow. 0,12 ha, 88 o pow. 0,05 ha, 113 o pow. 1,10 ha, 137 o pow. 0,23 ha, 138 o pow. 1,63 ha, 152 o pow. 0,08 ha, 157 o pow. 0,58 ha, 162   o pow. 0,30 ha, 183 o pow. 1,97 ha, 189 o pow. 0,04 ha, 190 o pow. 0,32 ha, 198 o pow. 0,44 ha, 199 o pow. 0,18 ha, 200 o pow. 0,30 ha, 201 o pow. 0,49 ha, 250 o pow. 0,37 ha, 304  o pow. 1,51 ha, 337 o pow. 0,04 ha, 341 o pow. 0,07 ha, 351 o pow. 0,25 ha, 365 o pow. 0,45 ha, 367  o pow. 0,65 ha, 391 o pow. 0,40 ha, 392 o pow. 3,14 ha, 395 o pow. 0,05 ha, 398   o pow. 0,19 ha, 432 o pow. 0,04 ha, 456/1 o pow. 1,49 ha, 456/3 o pow. 0,26 ha, 477 o pow. 0,37 ha, 492 o pow. 0,09 ha, 497 o pow. 0,16 ha, 503 o pow. 0,09 ha, 525 o pow. 0,50 ha, 537 o pow. 0,26 ha, 554 o pow. 0,19 ha, 586 o pow. 0,05 ha, 587 o pow. 0,15 ha, 592 o pow. 0,16 ha, 595 o pow. 0,26 ha, 619 o pow. 0,22 ha, 620 o pow. 0,44 ha, 631 o pow. 0,39 ha, 639    o pow. 0,55 ha, 660 o pow. 0,11 ha, 710  o pow. 0,03 ha, 719 o pow. 0,06 ha, 720 o pow. 0,08 ha, 726 o pow. 0,15 ha, 740 o pow. 0,02 ha, 750 o pow. 0,11 ha, 773 o pow. 0,40 ha, 785   o pow. 0,14 ha, 804 o pow. 0,54 ha, 806   o pow. 0,10 ha, 824 o pow. 0,26 ha, 832 o pow. 0,12 ha, 873 o pow. 0,07 ha, 878 o pow. 1,73 ha, 879 o pow. 0,10 ha, 880 o pow. 0,20 ha, 891   o pow. 0,18 ha, 892 o pow. 0,05 ha, 893 o pow. 0,47 ha, 894 o pow. 0,40 ha, 895 o pow. 0,99 ha, 896 o pow. 0,52 ha, 906 o pow. 0,29 ha, 940 o pow. 0,19 ha, 943 o pow. 0,03 ha, 947   o pow. 0,14 ha, 954 o pow. 0,03 ha, 957  o pow. 0,35 ha, 1047 o pow. 0,18 ha, 1051 o pow. 0,50 ha, 1062 o pow. 0,25 ha, 1087 o pow. 0,37 ha, 1088 o pow. 0,45 ha, 1097 o pow. 0,26 ha, 1134 o pow. 0,28 ha, 1135 o pow. 0,46 ha, 1136 o pow. 0,06 ha, 1181 o pow. 0,21 ha, 1182 o pow. 0,30 ha, 1226/2 o pow. 0,08 ha, 1274/2 o pow. 0,22 ha, 1281 o pow. 0,47 ha, 1284 o pow. 0,51 ha, 1285 o pow. 0,20 ha, 1286 o pow. 0,34 ha, 1288 o pow. 0,15 ha, 743 o pow. 0,43 ha.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2018-02-16
Data publikacji:
2018-02-16
Data ostatniej zmiany:
2018-02-16
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)