Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2012-11-20
Ikona statystyk

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Znak: GKN.V.272.36.2012.BG z dn. 06.11.2012 r.

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr 360 „DOBRA STANOWISKA”.

Włoszczowa, dn. 16.11.2012 r.

Znak: GKN.V.272.36.2012.BG

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
 
Znak: GKN.V.272.36.2012.BG z dn. 06.11.2012 r.

na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
oraz jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającej do założenia księgi wieczystej
dla nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze hipotecznej nr
360 „DOBRA STANOWISKA”.

Zamawiający zawiadamia, iż na powyższe postępowanie wpłynęła oferta złożona przez firmę:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Jolanta Straszak Jadwigów 30, 29-130 Moskorzew -
    cena netto 6560,00 zł , cena brutto 6560,00 zł.

Wykonawca oświadczył, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

Jednocześnie zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

/-/ Zbigniew Matyśkiewicz

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2012-11-20
Data publikacji:
2012-11-20
Data ostatniej zmiany:
2012-11-20
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-21 08:40:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)