Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-01-02
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe - ,,Organizacja 7-dniowego pobytu beneficjentów projektu STOPIEŃ WYŻEJ"

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,,Organizacja 7-dniowego pobytu beneficjentów projektu STOPIEŃ WYŻEJ" zgodnie z zapytaniem.

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Dyrektor PCPR we Włoszczowie
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2017-01-02
Data publikacji:
2017-01-02
Data ostatniej zmiany:
2017-01-02
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)