Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2007-10-16
Ikona statystyk

Składy osobowe Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Komisja Rewizyjna 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

                           1) Malinowski Krzysztof   - Przewodniczący Komisji
                           2) Solecki Krzysztof 
                           3) Szymkiewicz Bogdan
                           4) Malicki Władysław
                           5) Piekarski Tadeusz

 

                        Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

       1)     Malicki Władysław      - Przewodniczący Komisji
       2)
     Barczyński Tadeusz
       3)  
Chrabąszcz Paweł
       4)
     Łapot Mirosław
       5)
     Mysior Marian
       6)
     Ostrowski Kazimierz
       7)
     Matyśkiewicz Zbigniew
       8)
     Ratusznik Jarosław       
      
9)   Szymkiewicz Bogusław


           Komisja Rolnictwa, Ochrony
        Środowiska
i Promocji Powiatu
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

                                                       
                          1)
     Mysior Marian  - Przewodniczący Komisji
                          2)
     Chrabąszcz Paweł
                          3)
     Kowalczyk Andrzej
                          4)
     Malinowski Krzysztof                           
                          5)   Matyśkiewicz Zbigniew
                          6)
     Piekarski Tadeusz

          

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Opieki Społecznej
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.   


                          1)
     Solecki Krzysztof     Przewodniczący Komisji
                          2)
     Barczyński Tadeusz
                          3)
     Ratusznik Jarosław
                          4)
     Suliga Jerzy
                          5)
     Zięba Jacek
                                     

          

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.

                         1)    Kowalczyk Andrzej       Przewodniczący Komisji
                         2)
    Łapot Mirosław
                         3)
    Ostrowski Kazimierz
                         4) 
Suliga Jerzy 
                         5)  Zięba Jacek

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Robert Suchanek
redaktor:
Robert Suchanek
Data utworzenia informacji:
2007-10-16
Data publikacji:
2007-10-16
Data ostatniej zmiany:
2007-10-16
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)