Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2011-02-03
Ikona statystyk

Komisje Rady Powiatu Włoszczowskiego

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

                                               1) Mietelski Dariusz   -  Przewodniczący Komisji
                                               2) Piekarski Tadeusz
                                               3) Hamera Zbigniew
                                               4) Krzysiek Zbigniew
                                               5) Wiśniewski Jerzy

 

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

                        
                                               1)  Zięba Jacek     - Przewodniczący Komisji
                                               2)  Bała Jerzy
                                               3)  Czechowski Dariusz
                                               4)  Łapot Mirosław
                                               5)  Mietelski Dariusz
                                               6)  Piekarski Tadeusz
                                               7)  Malinowski Krzysztof
                                               8)  Krzysiek Zbigniew
                  

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Promocji Powiatu

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

                                               1)  Konarski Artur   -  Przewodniczący Komisji
                                               2)  Karpiński Łukasz

                                   3)  Kowalczyk Andrzej

                                   4)  Malinowski Krzysztof

                                   5)  Pacanowski Rafał

                                   6)  Suliga JerzyKomisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Opieki Społecznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.   


                                             1)  Wiśniewski Jerzy     -  Przewodniczący Komisji
                                             2)  Konarski Artur
                                             3)  Czechowski Dariusz
                                             4)  Karpiński Łukasz
                                             5)  Zięba Jacek
                                              

                                    

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.


                                              1)  Hamera Zbigniew    -  Przewodniczący Komisji
                                              2)  Bała Jerzy
                                              3)  Kowalczyk Andrzej
                                              4)  Łapot Mirosław
                                                             5)  Pacanowski Rafał              
                                              6)  Suliga Jerzy

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)