Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2009-07-22
Ikona statystyk

Karta parkingowa

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna wykonywania usługi:

1.Art. 8 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108,

poz. 908)

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla

osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób – Dz. U. Nr 67, poz. 616

Wymagane dokumenty:

- wniosek (podanie)

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub

 lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności

 z kodu R lub N,

- zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm,

- dowód uiszczenia opłaty 25,00 zł

Opłaty:

Opłata wynosi 25 zł.

Opłata dokonywana jest w kasie Starostwa II piętro pokój 301 lub na konto Starostwa: Bank Spółdzielczy we Włoszczowie 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych

I piętro pokój 214

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są zainteresowanej osobie w dniu złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

·                   Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

    ·                 do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

    ·              o niestosowania się do następujących znaków drogowych:

·                                  Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

          ·         do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

          ·         do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

          ·         B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

          ·         B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

          ·         B-3a zakaz wjazdu autobusów

          ·         B-4 zakaz wjazdu motocykli

          ·         B-10 zakaz wjazdu motorowerów

          ·         B-35 zakaz postoju

          ·         B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

          ·         B-38 zakaz postoju w dni parzyste

         ·         B-39 strefa ograniczonego postoju

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Wojciech Rosiński
redaktor:
Wojciech Rosiński
Data utworzenia informacji:
20090722
Data publikacji:
2009-07-22
Data ostatniej zmiany:
2010-09-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)