Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

Zbieranie statystyk

19.10.201519.10.201519.10.201519.10.2015<><><><>19.10.2015

Lp.

Imię i nazwisko / Nazwa inwestora

Rodzaj obiektu

Adres inwestycji

Data złożenia zgłoszenia

Data wniesienia sprzeciwu

Data przyjęcia zgłoszenia

1. Tomasz Mysior, Katarzyna Rajca Budynek mieszkalny jednorodzinny Boczkowice działka 851, 852 01.07.2015   31.07.2015
2. Justyna i Janusz Zakrzewscy Budynek mieszkalny jednorodzinny Jeżowiec działka 225/2 02.07.2015   03.08.2015
3. Kamil Oracz Budynek mieszkalny jednorodzinny Oleszno działka 2043/4 03.07.2015   03.08.2015
4. Aleksandra i Sławomir Mulczyk Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego z niezbędną infrastrukturą techniczną Kossów działka 1153/1 14.07.2015   14.08.2015
5. Teresa i Janusz Karman Budynek mieszkalny jednorodzinny Pilczyca działka 522/4 14.07.2015   10.09.2015
6. Mikołaj Natkowski Budynek mieszkalny jednorodzinny Dąbie działka nr 284/1 17.07.2015   17.08.2015
7. Andrzej Waczyński Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Chlewska Wola działka nr 149 i 150 17.07.2015 01.09.2015  
8. Jolanta Dębska Budynek mieszkalny jednorodzinny Secemin, działka nr ew. 439/20 20.07.2015   24.08.2015
9. Katarzyna i Mariusz Słabisz Budynek mieszkalny jednorodzinny Dąbrówka działka nr 2 24.07.2015   24.08.2015
10. Agnieszka Gireoń Budynek mieszkalny jednorodzinny Kurzelów, ul. Krótka, działka 816/2 27.07.2015   27.08.2015
11. Waldemar Gałek Budynek mieszkalny jednorodzinny Dąbrówka, gm Moskorzew, działka 91/3 03.08.2015   03.09.2015
12. Bartłomiej i Sylwia Bomba Budynek mieszkalny jednorodzinny Oleszno, działka nr 1398 04.08.2015  

04.09.2015

13 Wolski  Daniel Budynek mieszkalny jednorodzinny  Bebelno Kolonia działka nr 432 11.08.2015   11.09.2015
14 Anna i Mieczysław Simlat Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Występy działka nr ew. 144/2 14.08.2015r.  

19.10.2015

15 Joachim Polus Budynek mieszkalny jednorodzinny Kolonia Pilczyca działka nr 338/2 24.08.2015 12.10.2015  
16 Renata Konwiak Budynek mieszkalny jednorodzinny Bebelno Kolonia działka nr 500/1 26.08.2015   26.09.2015
17 Sylwia i Michał Gorączka Budynek mieszkalny jednorodzinny Żelisławice działki nr 1210 i 1211 01.09.2015   01.10.2015
18 Siekanka Agnieszka i Mariusz Budynek mieszkalny jednorodzinny Chlewice, gm.Moskorzew działka nr 405 i 406 07.09.2015 22.10.2015  
19 Ewelina Bodzioch Budynek mieszkalny jednorodzinny Dąbrówka, gm. Krasocin, działka nr 29/1 07.09.2015   07.10.2015
20 Jarosław Łączek Budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy Kluczewsko, działka 256/1 10.09.2015

18.09.2015

 
21 Ilona i Piotr Młynek Budynek mieszkalny jednorodzinny Komparzów, działka 59/4 22.09.2015 17.11.2015  
22 Szumlińscy Ryszard, Jadwiga, Agnieszka, Justyna, Tomasz, Michał   Rozbudowa budynku mieszkalnego Krzepice działki nr 78/1 i 77/3 30.09.2015 16.11.2015  
23 PGE Dystrybucja S.A.  O/Łódź - Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia Brzeście działki nr ew.: 135/2, 98, 246 08.10.2015 07.12.2015r.  
24 PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź - Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia Brzeście, działki nr ew. 10, 13, 249 08.10.2015r. 07.12.2015r.  
25 Henryk Wijas Przebudowa budynku mieszkalnego Skorków, działka nr 443/1 14.10.2015   16.11.2015
26 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Bukowa ul. Ogrodowa, dz. nr ew.: 400, 388. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
27 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Bukowa ul. Ogrodowa, dz. nr ew.: 8/5, 388; Występy dz. nr ew.: 348. 30.10.2015r.  
15.01.2016r.
 
28 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Bukowa dz. nr ew.: 371/92, 371/85, 371/86, 371/87, 371/88, 371/89, 371/90. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
29 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Rogalów, obr. ew. Borowiec, dz. nr ew.: 100, 99, 72/1, 81, 82. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
30 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Oleszno ul. Kielecka, dz. nr ew.: 2174/8, 1900, 1250. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
31 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Oleszno ul. Ogrodowa, dz. nr ew.: 1434, 1453/2, 1483. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
32 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Oleszno ul. Zagórska, dz. nr ew.: 2179, 2180, 2181, 2184. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
33 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Ostrów dz. nr ew.: 505/2, 672/3, 671/2, 668, 543/2. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
34 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Krasocin dz. nr ew.: 693, 5000, 691/1, 682, 681/1. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
35 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Lipie dz. nr ew.: 191. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
36 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Krasocin ul. Leśna dz nr ew.: 769, 772/3, 772/2. 30.10.2015r.   15.01.2016r.
37 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Sułków dz. nr ew.: 525/1, 524, 594/3, 575/2. 30.10.2015r.  

15.01.2016r.

38 Staroszczyk Rafał rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego  Danków Duży, działka nr 623 02.11.2015r.   02.12.2015r.
39 Zalas Ewelina i Artur budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego Brzozowa, działka nr 1757/2  02.11.2015r. 30.11.2015r.  
40 Siekanka Agnieszka i Mariusz Budynek mieszkalny jednorodzinny Chlewice, gm.Moskorzew działka nr 405 i 406 03.11.2015r   04.01.2016
41 Kulpa Alicja Budowa budynku stacji transformatorowej kontenerowej. Ogarka, działka nr ew.: 731/1. 06.11.2015r. 08.01.2016r.  
42 Gmina Włoszczowa Budowa oświetlenia ulicznego napowietrznego. Włoszczowa ul. Sosnowa, dz. nr ew.: 3145/1, 3146/2, 3144/5 i 3173/3. 17.11.2015r. 08.01.2016r.

 

 

43 Marcisz Małgorzata budynek mieszkalny jednorodzinny Konieczno dz. nr 1246 20.11.2015   20.12.2015
44 PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w msc. Rzewuszyce, gm. Kluczewsko. Rzewuszyce dz. nr ew.: 615, 175/5, 284. 24.11.2015   28.12.2015r.
45 Rajek Karina Budynek mieszkalny jednorodzinny Włoszczowa,obręb 04, działka nr 2924/10 27.11.2015   28.12.2015
46 Tomasz i Katarzyna Prusiccy Budynek mieszkalny jednorodzinny Włoszczowa,obręb 05, działka nr 8041 09.12.2015   11.01.2016
47 PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz z przyłączami elektroenergetycznymi kablowymi nN i złączami kablowo-pomiarowymi w msc. Kluczewsko. Kluczewsko, dz. nr ew.: 362/1, 362/2, 362/6, 362/7, 362/8, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13, 362/14, 362/15, 362/16, 362/17, 347. 11.12.2015r.   11.01.2016r.
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Katarzyna Partyka
redaktor:
Sylwia Włodarczyk
Data utworzenia informacji:
2015-06-30
Data publikacji:
2015-06-30
Data ostatniej zmiany:
2016-05-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-18 12:15:53, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)