Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.35170
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie28547
Starostwo Powiatowe23326
Szanowni Państwo,19702
Oświadczenia majątkowe16718
Szpital14152
ZDP14052
Komórki organizacyjne10980
Rejestracja pojazdu używanego10176
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9690
Starosta Włoszczowski8788
PINB8685
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego8549
Uchwały podjęte w latach ubiegłych8427
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7980
Działalność7417
Struktura Organizacyjna7209
Wyrejestrowanie pojazdu7012
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6665
PPP6439
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy6394
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6376
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków6006
Majątek5943
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5874
Status Prawny5820
Podstawowe Akty Prawne5758
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5561
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.5514
PUP5439
Informacje nieudostępnione w BIP5379
PCO5376
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a5349
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę5285
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4854
Inspektorat weterynarii4737
Rejestracja pojazdu nowego4688
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4672
KP PSP WŁOSZCZOWA4666
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4636
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4620
DPS4462
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4412
Inspektorat sanitarny4396
PCKR4368
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4228
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4172
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów4133
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego4084

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-21 20:53:15, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)