Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.36547
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie31905
Starostwo Powiatowe25084
Szanowni Państwo,21315
Oświadczenia majątkowe18192
Szpital14430
Komórki organizacyjne12268
Rejestracja pojazdu używanego11686
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10341
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego9531
PINB9497
Starosta Włoszczowski9394
Uchwały podjęte w latach ubiegłych9354
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8149
Wyrejestrowanie pojazdu7889
Działalność7696
Struktura Organizacyjna7522
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków7387
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy7234
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7052
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6716
PPP6638
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.6584
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6486
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6394
Majątek6234
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6206
Status Prawny6100
Podstawowe Akty Prawne6041
PUP5678
Informacje nieudostępnione w BIP5647
PCO5554
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5400
Rejestracja pojazdu nowego5345
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5285
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5227
Inspektorat weterynarii4944
KP PSP WŁOSZCZOWA4901
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4825
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4806
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4779
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4693
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4689
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu4688
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4652
Inspektorat sanitarny4628
DPS4603
PCKR4551
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4502

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-18 13:09:36, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)