Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.37119
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie33768
Starostwo Powiatowe25914
Szanowni Państwo,22009
Oświadczenia majątkowe18700
Szpital14667
Komórki organizacyjne12892
Rejestracja pojazdu używanego12697
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10794
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10077
Uchwały podjęte w latach ubiegłych9893
PINB9795
Starosta Włoszczowski9629
Wyrejestrowanie pojazdu8437
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8277
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków8240
Działalność7851
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy7731
Struktura Organizacyjna7673
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7127
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.7124
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6984
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6816
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6809
PPP6778
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6654
Majątek6385
Status Prawny6240
Podstawowe Akty Prawne6192
PUP5817
Informacje nieudostępnione w BIP5778
Rejestracja pojazdu nowego5732
PCO5727
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5702
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5612
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5565
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5091
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5089
Inspektorat weterynarii5072
KP PSP WŁOSZCZOWA5011
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu4989
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4984
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4949
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4916
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4767
Inspektorat sanitarny4766
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4761
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem4741
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.4720

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)