Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.35873
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie30175
Starostwo Powiatowe24232
Szanowni Państwo,20607
Oświadczenia majątkowe17224
ZDP14846
Szpital14312
Komórki organizacyjne11669
Rejestracja pojazdu używanego10985
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10064
PINB9144
Starosta Włoszczowski9126
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego9057
Uchwały podjęte w latach ubiegłych8921
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8063
Działalność7564
Wyrejestrowanie pojazdu7449
Struktura Organizacyjna7377
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6983
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy6834
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków6690
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6573
PPP6546
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6188
Majątek6092
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.6072
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5985
Status Prawny5974
Podstawowe Akty Prawne5912
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę5761
PUP5564
Informacje nieudostępnione w BIP5538
PCO5462
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5136
Rejestracja pojazdu nowego5004
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4942
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4934
Inspektorat weterynarii4850
KP PSP WŁOSZCZOWA4784
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4768
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4543
Informacja o wynikach naboru4542
Inspektorat sanitarny4535
DPS4535
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4503
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4499
PCKR4474
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4403
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4391

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-23 10:19:38, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)