Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.34765
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie27861
Starostwo Powiatowe22803
Szanowni Państwo,19204
Oświadczenia majątkowe16431
Szpital14059
ZDP13779
Komórki organizacyjne10543
Rejestracja pojazdu używanego9721
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9505
Starosta Włoszczowski8568
PINB8481
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego8181
Uchwały podjęte w latach ubiegłych8117
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7923
Działalność7324
Struktura Organizacyjna7127
Wyrejestrowanie pojazdu6762
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6577
PPP6348
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6200
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy6133
Majątek5859
Status Prawny5746
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5685
Podstawowe Akty Prawne5673
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków5624
PUP5346
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5330
PCO5320
Informacje nieudostępnione w BIP5287
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.5163
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a5096
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4983
Inspektorat weterynarii4661
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4647
KP PSP WŁOSZCZOWA4603
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4582
Rejestracja pojazdu nowego4492
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4455
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4416
DPS4415
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4338
Inspektorat sanitarny4309
PCKR4294
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów4054
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego4046
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4037
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.3955

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 10:41:43, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)