Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do podmiotów władających działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 238, położoną w obrębie ewidencyjnym Występy gmina Krasocin.

Włączanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK

Zbieranie statystyk

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie udostępniania dokumentów PZGiK do prac geodezyjnych

Zbieranie statystyk
 

Uzgadnianie projektów sieci uzbrojenia terenu

Zbieranie statystyk

Udostępnianie dokumentacji PZGiK

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-19 14:56:15, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)