Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie oznaczonej numerem 6219/1 powierzchni ewidencyjnej 1,1244 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 miasta Włoszczowa, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

ZAPYTANIE OFERTOWE - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

Zbieranie statystyk

Przebudowa ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.04.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczące sprawowania nadzoru geodezyjnego oraz zarządzania operacją polegającą na wykonaniu scalenia gruntów wsi Bichniów położonej w gminie Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie (nazywanej dalej operacją), realizowanej przez Powiat Włoszczowski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-19 14:56:15, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)