Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych we Włoszczowie obręb  0006 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  1. Nr 8073 o pow. 0,0876 ha,
  2. Nr 8074 o pow. 0,1073 ha,
  3. Nr 8075 o pow. 0,0954 ha,
  4. Nr 8076 o pow. 0,0954 ha,
  5. Nr 8077 o pow. 0,0987 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2018-07-18
Data publikacji:
2018-07-18
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zbieranie statystyk

na dostawę i montaż urządzenia - Zielona Ładowarka z Audio Guide (przewodnikiem turystycznym), stacją naprawczą rowerów oraz pozostałymi funkcjami wyszczególnionymi w opisie przedmiotu zamówienia

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T odcinek Świerków – Kwilina z likwidacją miejsc przełomowych ”

 

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne – Wałkonowy Górne”

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-18 13:09:36, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)