Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wykonanie robót budowlanych z zakresu infrastruktury drogowej polegające na wykonaniu zadań pn:Zadanie nr 1 – Remont drogi powiatowej nr 0236 T Mękarzów – Dąbrówka;Zadnie nr 2-Przebudowa drogi powiatowej nr 0237 T odcinek Świerków – Kwilina z likwidacją miejsc przełomowych

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne – Wałkonowy Górne


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-22 14:26:15, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)