Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków, odc. przez miejscowość Czostków.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne – Wałkonowy Górne

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle”

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-16 14:09:59, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)