Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie kart wędkarskich

Zbieranie statystyk

ROL-22.04


WYDAWANIE KARTY WĘDKARSKIEJ*[1]


1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


2. Wymagane dokumenty:

   - wniosek,
   - zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony 
i połowu ryb
    złożonego przed komisją powołaną przez społeczną
    organizację amatorskiego połowu ryb np. Polski Związek Wędkarski
    (z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające
    średnie lub wyższe wykształcenie rybackie) bądź karta wędkarska
    w przypadku jej wymiany,

  - aktualne zdjęcie.


3. Opłaty:
   - za wydanie karty wędkarskiej - 10,00 zł
     Opłatę należy wpłacić w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego

     - kasa Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - na parterze tut. urzędu


4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

 

5. Termin załatwienia sprawy:

     Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków - do 14 dni.

 

6. Jednostka prowadząca sprawę:

     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, pok.315, piętro II.

7. Tryb odwoławczy:

  -  brak (w przypadku decyzji odmawiającej wydania karty odwołanie
      wnosi się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
      w Kielcach za pośrednictwem Starosty
Włoszczowskiego
      w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji).

 

8. Podstawa prawna:

    -  ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym,
   -  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
      12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,
      hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*  o wydanie karty wędkarskiej może ubiegać się osoba, która ukończyła 13 lat.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2003-07-30
Data publikacji:
2003-07-30
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 10:54:23, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)