Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie kart łowiectwa podwodnego

Zbieranie statystyk

ROL-21.03

Wydanie karty łowiectwa podwodnego


1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


2. Wymagane dokumenty:
 - wniosek,
 - zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości
    ochrony
i połowu ryb złożonego przed komisją powołaną
    przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb
    np. Polski Związek Wędkarski (z obowiązku składania
    egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe 
    wykształcenie rybackie) bądź karta łowiectwa podwodnego w
    przypadku jej wymiany

 - udokumentowanie posiadania stopnia nurkowego,

 - aktualne zdjęcie.

 

3. Opłaty:
   - Kwotę 10,00 zł należy wpłacić w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego
        - kasa Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - na parterze tut. urzędu


4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we 
       Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy:

    Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków - do 14 dni.


6. Jednostka prowadząca sprawę

     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, pok.315, piętro II

 7. Tryb odwoławczy:

      -  brak (w przypadku decyzji odmawiającej wydania karty odwołanie wnosi się
       do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem
       Starosty 
Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji).

8. Podstawa prawna:

     - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym
        (j.t.
Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm),
     - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
       12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków   
       chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w
       wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm).

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2003-07-30
Data publikacji:
2003-07-30
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-11 14:14:53, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)