Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestracja łodzi do połowu ryb

Zbieranie statystyk

ROL-20.03

Rejestracja łodzi służących do amatorskiego i zawodowego połowu ryb

 

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:
     
- wniosek,
   
kserokopia dokumentu stwierdzającego nabycie sprzętu 
      pływającego.


3. Opłaty:
    
- skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł
     
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa 
     
gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:
     
PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:     
    
Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub
  
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

 5. Termin załatwienia sprawy:

     Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków - do 14 dni.

 6. Jednostka prowadząca sprawę:

     Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, pok.315, piętro II

 7. Tryb odwoławczy:

     - brak (w przypadku decyzji odmawiającej wydania karty odwołanie 
      wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach 
      za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni 
      od dnia doręczenia decyzji).

 8. Podstawa prawna:

    - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym
     (j.t. Dz. U. z 2015r.  poz. 652 z późn. zm.),
   - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
     (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm).

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2003-07-30
Data publikacji:
2003-07-30
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)