Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Zbieranie statystyk

ROL-30.04


1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.


2. Wymagane dokumenty:
    - wniosek z uzasadnieniem


3. Opłaty:
  - skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł
    Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
    gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
    PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.


4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
    
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy:    
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.6. Jednostka prowadząca sprawę:   
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, pokój nr 314, piętro II


7. Tryb odwoławczy:    
    Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem
    Starosty Włoszczowskiego w ciągu 14 dni od daty
    otrzymania decyzji;8. Uwagi:  
    W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym  
    funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej  
    przez zwierzynę, Starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem
    Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale
    redukcyjnym zwierzyny. Odstrzały redukcyjne zwierzyny mogą  
    przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania
    polowania.

 
9. Podstawa prawna:
   -
ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
  - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Cezary Nowak
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-17
Data publikacji:
2012-12-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 10:54:23, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)