Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2017, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

Zbieranie statystyk

Lp.

Imię i nazwisko / Nazwa inwestora

Rodzaj obiektu

Adres inwestycji

Data złożenia zgłoszenia

Data wniesienia sprzeciwu

Data przyjęcia zgłoszenia

             

1.

PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii energetycznej kablowej doziemnej niskiego napięcia 0,4kV dz. nr 4674/1, 4673/1, 5046/5, 5027, 4664/31, 4664/33, 4664/30, 4664/29, obr. 08 Włoszczowa 16.02.2017   09.03.2017
2. Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia-0,4kV dz. nr 225, 33, obręb Dobromierz, gm. Kluczewsko 15.03.2017   05.04.2017
3. Gmina Kluczewsko Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia-0,4kV dz. 217, 218, 219, 1, obr. Dobromierz, dz. 20, obr. Rączki, gm. Kluczewsko 20.03.2017  

28.04.2017  (uzupełniono zgłoszenie- inwestor wyłączył ze zgłoszenia dz. nr 1 obr. Dobromierz, dz. nr 20 obr. Rączki)

4 Michałek Janusz i Agnieszka budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 228/4 obr. Przygradów, gm. Włoszczowa 27.03.2017  

18.04.2017

5 Gmina Radków rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kossów i Dzierzgów dz. nr 737, 738, 739, 744, 745/2, 780/4, 780/6, 780/8, 780/7, 780/10, 781, 800, 801, 804, 805, 860, 862, 863/2, 867/1, 868/1, 782/2, 870/1 - obręb Kossów, dz. nr. 146/4, 151/4, 154, 275, 276, 279, 281, 74, 78, 1/2 - obręb Dzierzgów, gm. Radków 10.04.2017   02.05.2017
6 PGE Dystrybucja S.A budowa sieci energetycznej kablowej niskliego napięcia nN-0,4kV wraz z przyłączami i złączami dz. nr 2623/44, 1896/10, 1896/11, 1899/2, 1899/3, 1899/55, 1899/56, 1899/72, 1899/73, 1899/70, 1898, 1899/24, 1899/25, 1896/17, 2623/1 obr. Oleszno, gm. Krasocin 28.04.2017   06.06.2017
7 Gmina Krasocin Rozbudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego  niskiego napięcia dz. 1055, 1057/1, 1498/2, 1499/1, 1499/2, 1060/2, 1063/5, 1063/6, 1060/1 obręb Mieczyn, gm. Krasocin 18.05.2017   04.07.2017  (uzupełniono zgłoszenie- adres inwestycji obejmuje dz. nr 1055, 1057/1, 1498/2, 1499/1, 1063/5, 1060/1, 1059/1, 1063/3  obr. Mieczyn)
8 Gmina Krasocin Rozbudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia dz. 540, 568/6, 568/3, obręb Czostków, gm. Krasocin 19.05.2017   09.06.2017
9 Nowak Piotr i Dorota budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr. 199 w Międzylesiu, gmina Secemin . 02.06.2017   31.07.2017
10 Marek Natkowski budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 312/2 Bebelno Wieś, gm. Włoszczowa 27.06.2017   18.07.2017
11 Gmina Krasoccin Rozbudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego dz nr 179/4, 179/5 obręb Występy, gm. Krasocin 28.07.2017   18.08.2017
12 Gmina Krasocin Rozbudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego dz nr 42, 55 obręb Wojciechów, gm. Krasocin 28.07.2017   18.08.2017
13 Gmina Krasocin Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy dz. nr 575/2, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6, 529/3, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4 obręb Sułków, gm. Krasocin 01.08.2017   04.09.2017
14 Gmina Kluczewsko Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia - 0,4kV dz. nr 322/1 obręb Jeżowiec, gm. Kluczewsko 16.08.2017   06.09.2017
15 Gmina Krasocin Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 1961/9, 1964/8, 1962/4, 1963/4, 1964/7, 1965, 1967 obręb Krasocin 25.08.2017   15.09.2017
16 Wódkowski Andrzej Budowa dwóch stacji transformatorowych kontenerowych dz. nr 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, obręb Krasocin 07.09.2017  

09.10.2017          (uzupełniono zgłoszenie - adres inwestycji obejmuje dz. nr ew. 345/7, 345/10 obr. Krasocin, gm. Krasocin)

17 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia - 0,4kV dz. nr 156/3, obręb Jeżowiec, gm. Kluczewsko 08.09.2017   02.10.2017
18 Wioletta Kałka - Bomba i Tomasz Bomba Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 1412/2, 1412/1, 1396, 1362/1, 2605/1, 2605/2, 1365/2, 1369/2, 1370/2, obr. Oleszno, gm. Krasocin 27.09.2017   18.10.2017
19 Gmina Włoszczowa Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23kV) dz. 86/8, 86/4, 167/2, 84, 83/5, 83/4, 83/3, 82, 81, 80, 79, 77, 76, 75, 74, 73/2, 73/1, 72, 71, 70 obręb Kuzki, gm. Włoszczowa, dz.nr 4606, 4586/37 obr. 08 Włoszczowa - miasto 12.10.2017   02.11.2017
20 Tomasz Machnik Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 344/1, obr. Ostrów, gm. Krasocin 17.10.2017   14.11.2017
21 Gmina Krasocin Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 5998, 5997, 1039, obr. Krasocin 07.11.2017   28.11.2017
22 Gmina Krasocin Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 726, 991, 769, 992/4, 992/5, 994/1, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, obr. Krasocin, dz. nr 246 obr. Lipie, gm. Krasocin 07.11.2017   28.11.2017
23 Gmina Krasocin Budowa sieci wodociągowej dz. 645/2, 677/1, 643/2, 678/2 obręb Krasocin, gm. Krasocin 14.11.2017   05.12.2017
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Katarzyna Chajczyk
Data utworzenia informacji:
2017-02-16
Data publikacji:
2017-02-16
Data ostatniej zmiany:
2017-12-05


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)