Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2018, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a

Zbieranie statystyk
Lp Imię i nazwisko / Nazwa inwestora Rodzaj obiektu Adres inwestycji Data złożenia zgłoszenia Data wniesienia sprzeciwu Data przyjęcia zgłoszenia
1. Gmina Włoszczowa Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania: Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23kV) dz. nr 113, 127 obr. Bebelno Kolonia, gm. Włoszczowa 01.02.2018   22.02.2018
2. P. Jacek Czarnogórski Przebudowa dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 1434/1 obr. Oleszno, gm. Krasocin 05.02.2018   26.02.2018
3. Strunobet Migacz Sp. z o.o. Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej dz. nr 148/9, 148/4 obr. Czarnca, gm. Włoszczowa 27.03.2018   17.04.2018

4.

Gmina Włoszczowa Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania: Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23kV) dz. nr 823/44, 823/45, 757, 832, 770 obr. Motyczno, gm. Włoszczowa 28.03.2018  

18.04.2018

5. Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 422, 423, 424/2 obręb 0011 Krasocin 18.06.2018    09.07.2018
6. PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia dz. nr 5151/5, 7507, 7505, 7504, 3815/2, 3815/4, 3835/2 obręb 0007 Włoszczowa - miasto 29.06.2018   19.07.2018 (uzupełniono zgłoszenie, inwestor wyłączył ze zgłoszenia działkę nr 3835/2 obr. 0007 Włoszczowa)
7. Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 2627, 1999 obręb Oleszno, gm. Krasocin 12.07.2018   02.08.2018
8. Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 2536, 1083, 1451, 1452 obreb Oleszno, gm. Krasocin 12.07.2018    
9. Gmina Krasocin Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr 59, 119 obręb Brygidów, gm. Krasocin 12.07.2018   02.08.2018
10 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 191/4, 313/2, 966, 315/2, 314/2 obręb Ostrów, gm. Krasocin 17.07.2018    
11 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 26, 27, 28, 31 obręb Wojciechów, gm. Krasocin 17.07.2018    
12 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 58, 59, 84, 62, 63, 64 obręb Wojciechów, gm. Krasocin 17.07.2018    
13 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 2165 obręb Oleszno, gm. Krasocin 17.07.2018    
14 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 778, 779 obręb Gruszczyn, gm. Krasocin 17.07.2018    
15 Oskar Piwowarczyk Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN, budowa przyłącza napowietrznego nN, rozbiórka istniejącego stanowiska słupowego linii napowietrznej nN, rozbiórka istniejącego przyłącza napowietrznego nN dz. nr 22/7, 22/9 obr. Skorków, dz. nr 21/1 obr. Bukowa, gm. Krasocin 20.07.2018   10.08.2018
16 Gmina Krasocin Budowa oświetlenia boiska szkolnego dz. nr 505 obr. Skorków, gm. Krasocin 06.08.2018    

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Katarzyna Kulej
Data utworzenia informacji:
2018-02-05
Data publikacji:
2018-02-05
Data ostatniej zmiany:
2018-08-13


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-17 17:13:51, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)