Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2018, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a

Zbieranie statystyk
Lp Imię i nazwisko / Nazwa inwestora Rodzaj obiektu Adres inwestycji Data złożenia zgłoszenia Data wniesienia sprzeciwu Data przyjęcia zgłoszenia
             
1. Gmina Włoszczowa Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania: Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23kV) dz. nr 113, 127 obr. Bebelno Kolonia, gm. Włoszczowa 01.02.2018   22.02.2018
2. P. Jacek Czarnogórski Przebudowa dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 1434/1 obr. Oleszno, gm. Krasocin 05.02.2018   26.02.2018
3. Strunobet Migacz Sp. z o.o. Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej dz. nr 148/9, 148/4 obr. Czarnca, gm. Włoszczowa 27.03.2018   17.04.2018
4. Gmina Włoszczowa Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania: Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23kV) dz. nr 823/44, 823/45, 757, 832, 770 obr. Motyczno, gm. Włoszczowa 28.03.2018   18.04.2018

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Katarzyna Kulej
Data utworzenia informacji:
2018-02-05
Data publikacji:
2018-02-05
Data ostatniej zmiany:
2018-04-19


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 10:49:27, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)