Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2018, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a

Zbieranie statystyk
Lp Imię i nazwisko / Nazwa inwestora Rodzaj obiektu Adres inwestycji Data złożenia zgłoszenia Data wniesienia sprzeciwu Data przyjęcia zgłoszenia
1. Gmina Włoszczowa Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania: Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23kV) dz. nr 113, 127 obr. Bebelno Kolonia, gm. Włoszczowa 01.02.2018   22.02.2018
2. P. Jacek Czarnogórski Przebudowa dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 1434/1 obr. Oleszno, gm. Krasocin 05.02.2018   26.02.2018
3. Strunobet Migacz Sp. z o.o. Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej dz. nr 148/9, 148/4 obr. Czarnca, gm. Włoszczowa 27.03.2018   17.04.2018

4.

Gmina Włoszczowa Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania: Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23kV) dz. nr 823/44, 823/45, 757, 832, 770 obr. Motyczno, gm. Włoszczowa 28.03.2018  

18.04.2018

5. Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 422, 423, 424/2 obręb 0011 Krasocin 18.06.2018    09.07.2018
6. PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia dz. nr 5151/5, 7507, 7505, 7504, 3815/2, 3815/4, 3835/2 obręb 0007 Włoszczowa - miasto 29.06.2018   19.07.2018 (uzupełniono zgłoszenie, inwestor wyłączył ze zgłoszenia działkę nr 3835/2 obr. 0007 Włoszczowa)
7. Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 2627, 1999 obręb Oleszno, gm. Krasocin 12.07.2018   02.08.2018
8. Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 2536, 1083, 1451, 1452 obreb Oleszno, gm. Krasocin 12.07.2018   03.09.2018
9. Gmina Krasocin Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr 59, 119 obręb Brygidów, gm. Krasocin 12.07.2018   02.08.2018
10 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 191/4, 313/2, 966, 315/2, 314/2 obręb Ostrów, gm. Krasocin 17.07.2018   16.08.2018
11 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 26, 27, 28, 31 obręb Wojciechów, gm. Krasocin 17.07.2018   16.08.2018
12 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 58, 59, 84, 62, 63, 64 obręb Wojciechów, gm. Krasocin 17.07.2018   16.08.2018
13 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 2165 obręb Oleszno, gm. Krasocin 17.07.2018   16.08.2018
14 Gmina Krasocin Rozbudowa oświetlenia ulicznego dz. nr 778, 779 obręb Gruszczyn, gm. Krasocin 17.07.2018   16.08.2018
15 P. Oskar Piwowarczyk Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN, budowa przyłącza napowietrznego nN, rozbiórka istniejącego stanowiska słupowego linii napowietrznej nN, rozbiórka istniejącego przyłącza napowietrznego nN dz. nr 22/7, 22/9 obr. Skorków, dz. nr 21/1 obr. Bukowa, gm. Krasocin 20.07.2018   10.08.2018
16 Gmina Krasocin Budowa oświetlenia boiska szkolnego dz. nr 505 obr. Skorków, gm. Krasocin 06.08.2018   27.08.2018
17 Lhoist Bukowa Sp z o.o. Budowa zasilania budynku warsztatowego na terenie zakładu dz. 369/27, obr.Bukowa, gm. Krasocin 27.09.2018   18.10.2018
18 Lhoist Bukowa Sp z o.o. Budowa zasilania rezerwowego rozdzielni kontenerowej R5/1 pompowni dla potrzeb odwodnienia wyrobiska górniczego dz. 369/27, obr.Bukowa, gm. Krasocin 27.09.2018   18.10.2018
19 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN - 0,4kV dz. 150, 140, 136, 210 obręb Kluczewsko, gm. Kluczewsko 30.10.2018   20.11.2018
20 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN - 0,4kV dz. 342, 344, 346 obręb Jeżowiec, gm. Kluczewsko 30.10.2018   20.11.2018
21 Simlat Marek Rozbudowa budynku mieszkalnego dz nr 9060/1, obręb 0001 Włoszczowa 02.11.2018 16.11.2018  
22 Gmina Kluczewsko Budowa linii napowietrznej nN oświetlenia ulicznego dz. 934/1 obręb Kluczewsko, gm. Kluczewsko 08.11.2018   29.11.2018
23 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego dz. 172/7, 173 obręb Bobrowniki, gm. Kluczewsko 08.11.2018   29.11.2018
24 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego dz. 97/1, 120 obręb Kolonia Pilczyca, gm. Kluczewsko 08.11.2018   29.11.2018
25 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej nN oświetlenia dz. 461/1, 36 obręb Dobromierz, gm. Kluczewsko 21.11.2018    
26 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej nN oświetlenia dz. 116 obręb Łapczyna Wola, gm. Kluczewsko 21.11.2018    
27 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej nN oświetlenia dz. 905 obręb Kluczewsko, gm. Kluczewsko 21.11.2018    
28 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej nN oświetlenia boiska dz. 5 obręb Jeżowiec, gm. Kluczewsko 03.12.2018    

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Katarzyna Kulej
Data utworzenia informacji:
2018-02-05
Data publikacji:
2018-02-05
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-11 14:14:53, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)