Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Prowadzenie archiwum dokumentacji związanej z nadaniem prawa własności w ramach ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych

Zbieranie statystyk

GKN-04.02

Prowadzenie archiwum dokumentacji związanej z nadaniem prawa własności w ramach ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  •  Wniosek o wydanie zaświadczenia odnośnie prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych i sposobie jego zakończenia Wzór wniosku GKN2-3: „Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego postępowania uwłaszczeniowego”
  • Wniosek o wydanie kopii aktu własności ziemi - wzór wniosku GKN2-3a

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pok. 101-108;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Nie dotyczy.

5. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter, pok. 108, telefon (041) 39 44 945, 504 753 136, fax. (041) 39 44 945.

8. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2015r., poz. 520 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1282)
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2011 nr 123 poz. 698 z późn. zm)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-21 14:44:05, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)