Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udzielanie informacji o fakcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osoby fizyczne

Zbieranie statystyk

GKN-05.02

Udzielanie informacji o fakcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osoby fizyczne

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

 Wniosek o wydanie zaświadczenia Wzór wniosku GKN2-4: „Wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego”

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Sekretariat Starostwa Powiatowego, II piętro, pok. 325;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Nie dotyczy.

5. Termin załatwienia sprawy:

Prowadzone wg procedur określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter, pok. 108, telefon (041) 39 44 945, 504 753 136, fax. (041) 39 44 945.

8. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2015r., poz..520 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1282)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-16 09:19:14, zmian dokonał(a): Blanka Suliga

WCAG 2.0 (Level AA)