Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Scalanie i wymiana gruntów

Zbieranie statystyk

GKN-06.02

Scalanie i wymiana gruntów

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o scalenie/wymianę/zmianę decyzji zatwierdzającej scalenie gruntów
    Wzór wniosku GKN6-1: ,,Wniosek w sprawie scalenia/wymiany gruntów"

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

5. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą o scaleniu gruntów oraz Kodeksem postępowania administracyjnego po wykonaniu projektu scalenia przez upoważnionego przez Starostę geodetę posiadającego stosowne w tym zakresie uprawnienia.

6. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania.

7. Uwagi:

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu m. in. w przypadku, gdy grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, których powierzchnia przekracza 10 % projektowanego obszaru scalenia i nie mogą być racjonalnie zagospodarowane (przez) bez scalenia lub gdy o scalenie wystąpi osoba, której grunty wymagają poprawienia rozłogu, a jednocześnie scalenia to nie pogorszy warunków gospodarowania innych uczestników postępowania. Projekt scalenia wykonany przez geodetę zatwierdza w drodze decyzji Starosta Włoszczowski, która to decyzja stanowi podstawę do ujawnienia nowego stanu prawnego w księdze wieczystej.

8. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 203, telefon 504 753 399

9. Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz. 1246)
  • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. 2014 poz. 700)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)