Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości Skarbu Państwa w tym udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Zbieranie statystyk

GKN-13.02

Reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości Skarbu Państwa w tym udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • Wnioski dotyczące woli nabycia własności nieruchomości zasobu, najmu, dzierżawy lub zamiany.
  • Wnioski o udzielenie prawa dysponowania nieruchomościami na cele inwestycyjne Wzór wniosku GKN3-2: „Wniosek o udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane”
  • Inne wnioski

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: sekretariat Starostwa Powiatowego, II piętro, pok. 325;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty :

Nie dotyczy.

5. Termin załatwienia wniosku:

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej rozpatrzenia. Sprawy dot. woli nabycia własności nieruchomości zasobu, najmu, dzierżawy lub zamiany rozstrzygane są w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

6. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015r., poz. 782 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (Dz.U. 2013 roku poz. 707 ze zm.)
  • Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Włoszczowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystnia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2015-2017.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2015-09-29


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-19 11:32:44, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)