Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Kontrola Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji projektu pn.: „Park Młodego Naukowca”

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska-Gruszczyn, na odcinku o długości 4,6 km”

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości 1,9 km”

 

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk
w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0241T Chlewice – Jadwigów, na odcinku o długości 2,13 km”

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

Zbieranie statystyk
w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2011 r., w tym prawidłowość wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w 2011 r.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-17 08:43:43, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)