Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji wybranych zadań organizatora pieczy zastępczej

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny - Żelisławiczki na odcinku o długości 2,35 km"

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości realizacji projektu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42"

 

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie poprawności zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania, wydanych w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

Kontrola Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie realizacji projektu pn.: „Park Młodego Naukowca”

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska-Gruszczyn, na odcinku o długości 4,6 km”

 

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości 1,9 km”

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk
w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0241T Chlewice – Jadwigów, na odcinku o długości 2,13 km”

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

Zbieranie statystyk
w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2011 r., w tym prawidłowość wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w 2011 r.
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-11 14:14:53, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)