Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Badania techniczne pojazdów

Zbieranie statystyk
 

Wymagane dokumenty

 W zależności od rodzaju i zakresu badania.

Miejsce złożenia dokumentów

Stacja kontroli pojazdów.

Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Włoszczowskiego:

1.  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Edward Zasada         telefon 39-44-610

         29-100 Włoszczowa; ul. Jędrzejowska Nr 79

                    Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

                            TLW/001

 

2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe i Produkcyjne         telefon 39-42-387

                  „TRANS – BUD” Sp. z o. o.

         29-100 Włoszczowa; ul. Jędrzejowska Nr 13

                  Stacja Kontroli Pojazdów

                             TLW/002/P

                             ABT / cdeh

        

3. Międzynarodowy i Krajowy Transport Samochodowy         telefon 39-45-830

          29-100 Włoszczowa; ul. Reja Nr 4

                     Stacja Kontroli Pojazdów

                            TLW/003/P

                             ABT / c

        

4. Firma ROB – TRANS „MICHAŁEK”   Jacek Robak                 telefon 39-43-802

                      Stacja Kontroli Pojazdów

         29-100 Włoszczowa; ul. Jędrzejowska Nr 81a

                            TLW/004/P

                        ABCCDT / cdefh

 

Stacja okręgowa upoważniona jest do przeprowadzania wszystkich niżej wymienionych rodzajów badań dla wszystkich rodzajów pojazdów. Ponadto może wykonywać badania pojazdu zabytkowego.

 

Symbole rodzajów pojazdów, do których badania jest upoważniona stacja kontroli:

 

A - motocykle i motorowery,

B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,

C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub

CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

T - ciągniki rolnicze,

E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

 

Symbole rodzajów badań, do których dokonywania jest dodatkowo upoważniona stacja kontroli o podstawowym zakresie badań:

 

a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu

wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,

h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

Opłaty

Cennik opłat za badania techniczne pojazdów jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U.Nr 223 poz.2261 z 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami)

Aktualny cennik Termin i sposób załatwienia

W zależności od zakresu i rodzaju badania oraz stacji kontroli pojazdów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.Nr 32, poz.262 z 2003 r. z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Poz. 996),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (Dz.U.Nr 238, poz.2395 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

 Włoszczowa 2012-12-18

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
ITS Warszawa na podstawie rozporządzeń
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2012-03-16
Data publikacji:
2012-03-16
Data ostatniej zmiany:
2013-01-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)