Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych

Zbieranie statystyk

ROL-24.03

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Wymagane dokumenty:     
    Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
    na cele nierolnicze z następującymi załącznikami:
    1. Decyzja (wójta, burmistrza) o warunkach zabudowy 
        i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
        celu publicznego,
    2. Plan realizacyjny z bilansem terenu.

3. Opłaty:    
   - zwolnienie na podstawie pkt. 3 w części III ust. 44 załącznika 
     do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
     (j.t Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
 

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
    
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy: 
    
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.


6. Jednostka prowadząca sprawę:    

    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, II piętro, pokój nr 314

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium
    Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty
    Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna: 
    - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
     i leśnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) 
  – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej    
     (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2003-07-29
Data publikacji:
2003-07-29
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-11 14:14:53, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)