Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zadania związane z regulowaniem stanów prawnych wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

GKN-19.02

Zadania związane z regulowaniem stanów prawnych wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • Wnioski o zatwierdzenie sporządzonej przez właściwych miejscowo wójtów lub burmistrzów list udziałowców wspólnot gruntowych
  • Wnioski o uznanie nieruchomości za wspólnotę gruntową
  • Wnioski o uznanie nieruchomości za mienie gminne/gromadzkie

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

5. Termin załatwienia:

Terminy przewidziane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257) tj.: 1 – miesiąc lub 2 – miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257)
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (Dz.U. 2016 poz. 703)
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-21


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)