Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udzielanie dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Powiat Włoszczowski

Zbieranie statystyk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10

 Tel.: 41 39 44 950,

fax: 41 39 44 965

http://www.powiat-wloszczowa.pl//,

e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

EKO-01.04.

Udzielanie dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Powiat Włoszczowski

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313, tel. (41)3944998, 504754001, 504754050, e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl

2. Wymagane dokumenty.

1) Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego na dany rok.

2) Informacja o liczbie uczniów – według stanu na pierwszy miesiąc, na który przysługuje dotacja.

3) Informacja o liczbie uczniów – według stanu na ostatni miesiąc, na który przysługuje dotacja.

4) Rozliczenie dotacji.

3. Opłaty

Nie dotyczy.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter, pokój 100, czas pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin.

1) Wniosek o udzielenie dotacji zawierający planowaną liczbę uczniów należy złożyć nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

2) Informacja o liczbie uczniów (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca) – z oświadczeniem o aktualnym prawie do otrzymywania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego - w terminie do 10 dnia każdego miesiąca,

3) Informacja o liczbie uczniów (wg stanu na ostatni dzień miesiąca - w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

4) Rozliczenie dotacji w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymywała dotację.

6. Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy.

7. Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym;

2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty;

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. − o finansach publicznych;

4) uchwała nr XIV/84/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. – w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

5) uchwała Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego (na dany rok).

8. Pliki do pobrania

1) Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych

2) Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego,

3) Informacja o liczbie uczniów (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca) – z oświadczeniem o aktualnym prawie do otrzymywania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego (na dany miesiąc),

4) Informacja o liczbie uczniów (wg stanu na ostatni dzień miesiąca).

5) Rozliczenie końcowe,

Włoszczowa, dnia 01.09.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Michał Banaśkiewicz (mb)
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-19 14:56:15, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)