Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Zbieranie statystyk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10

Tel.: 41 39 44 950, fax: 41 39 44 965

http://www.powiat-wloszczowa.pl//,

e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

EKO-03.02.

Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313, tel. (41)3944998, 504754001, 504754050 e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl lub edu3@powiat-wloszczowa.pl 

2. Wymagane dokumenty.

Wniosek rodziców/opiekunów prawnych wraz z załącznikami:

1) w przypadku kierowania do szkół specjalnych:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

, 2) w przypadku kierowania do młodzieżowego ośrodka socjoterapii:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- odpis skrócony aktu urodzenia,

-  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wraz z numerem PESEL,

- ostatnie świadectwo szkolne,

- odpis arkusza ocen ucznia,

- karta zdrowia ucznia – oryginał,

-  karta informacyjna leczenia szpitalnego.

3. Opłaty

Brak.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

- złożyć w Punkcie Podawczym Powiatowego we Włoszczowie, parter, pokój 100, czas pracy: poniedziałek - piątek 730 - 1530 lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia.

Powiat Włoszczowski nie prowadzi szkoły specjalnej ani ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego dziecka, dlatego Starosta Włoszczowski w terminie do 14 dni kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.

6. Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy.

7. Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty

8. Pliki do pobrania

1) Wniosek o kształcenie specjalne w szkołach specjalnych,

2) Wniosek o kształcenie specjalne w MOS

Włoszczowa, dnia 01.09.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Michał Banaśkiewicz (mb)
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-16 09:19:14, zmian dokonał(a): Blanka Suliga

WCAG 2.0 (Level AA)