Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Nagrody Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania

Zbieranie statystyk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10

Tel.: 41 39 44 950, fax: 41 39 44 965

http://www.powiat-wloszczowa.pl//,

e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

EKO-04.02.

Nagrody Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313, tel. (41)3944998, 504754001, 504754050, e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl

2. Wymagane dokumenty.

Wniosek o przyznanie nagrody złożony przez stowarzyszenie twórcze i kulturalne działające na terenie powiatu. Wniosek powinien zawierać:

1) dane kandydata lub podmiotu typowanego do nagrody,

2) informację o osiągnięciu lub informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności, za które nagroda ma być przyznana,

3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazania wojewódzkiego, ogólnokrajowego bądź szerszego charakteru działalności lub osiągnięcia i jego znaczenia dla kultury regionu,

4) dane składającego wniosek.

3. Opłaty

Nie dotyczy.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter, pokój 100, czas pracy: poniedziałek - piątek 730 - 1530 lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia.

Wnioski należy złożyć w terminie do 31 marca każdego roku. Nagrody wręczane są podczas koncertu lub innego przedsięwzięcia z zakresu kultury organizowanego lub współorganizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

6. Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy.

7. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. − o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- uchwała nr XXX/168/05 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2005 r. – w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (zm. uchwałą nr XXXIII/171/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r.).

- uchwała Rady Powiatu Włoszczowskiego − w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego (na dany rok) – ze zm.

8. Pliki do pobrania.

1) wniosek

2) regulamin

Włoszczowa, dnia 01.09.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Michał Banaśkiewicz (mb)
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)