Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego

Zbieranie statystyk

ROL-02.03

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:   
    a. Wniosek
(plik do pobrania) zgodny z regulaminem finansowania
     przez Powiat Włoszczowski usługi załadunku, wywozu i
     utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
     i elewacji obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości
     stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie 
     powiatu włoszczowskiego
, z następującymi załącznikami:
     - kopię zgłoszenia robót budowlanych (wymagane na 30 dni przed 
       planowanym rozpoczęciem robót) lub kopię pozwolenia na
       budowę, w przypadku gdy jest ono wymagane,
     -
pisemną zgodę składającego wniosek na kontrolę prac objętych 
       wnioskiem,

     - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli obiektu budowlanego 
       na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów 
       zawierających azbest i na przeprowadzenie kontroli prac objętych
       wnioskiem (plik do pobrania),
    
- upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu 
       wszystkich współwłaścicieli (plik do pobrania),
     - pisemną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 
       danych osobowych (plik do pobrania).

    
   
 b. Wniosek (plik do pobrania) zgodny z regulaminem finansowania
     przez Powiat Włoszczowski usługi załadunku, wywozu i
     utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie 
     nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych
     na terenie powiatu włoszczowskiego
, z następującymi
     załącznikami:
     - pisemną zgodę składającego wniosek na kontrolę prac objętych 
       wnioskiem,
    
     - pisemną zgodę  na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 
       danych osobowych (plik do pobrania).

       

3. Opłaty:
    - bez opłat.  

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:   
   
Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
       parter pok. 100 lub
     - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

6. Jednostka prowadząca sprawę:     
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. 41 39 44 975, w.316, piętro II pok.315.


7. Tryb odwoławczy:
    
brak.

8. Podstawa prawna:
    -
Uchwała Nr VII/53/07 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia
      29 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania  
      wyrobów zawierających azbest dla powiatu włoszczowskiego”,
  
- Uchwała Nr 38/10 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 
     8 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania
     przez Powiat Włoszczowski usługi  załadunku, wywozu i utylizacji
     wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
     znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność
     osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego 
     oraz regulaminu finansowania przez Powiat Włoszczowski usługi
     załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest
     składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność
     osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego
     ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 51/10 Zarządu Powiatu 
     Włoszczowskiego z dnia 17 maja 2010 r.

 

9. Uwagi:  
    - 
Począwszy od 1 stycznia 2013 r.  Program usuwania wyrobów 
     zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego jest
     realizowany poprzez udzielanie dotacji z budżetu powiatu gminom
     z terenu powiatu włoszczowskiego na realizację gminnych
     programów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek (kr)
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2007-06-06
Data publikacji:
2007-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)