Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika "URSUS-330 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR"

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100  Włoszczowa  ogłasza w dniu 15.02.2019r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż  ciągnika „URSUSC-330 nr rej. TLW M911 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR” o zgodnie z załączonym wykazem

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.03.2019r. o godz. 10,10 w budynku ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40. Sprzęt rolniczy można oglądać w dniach roboczych

(z wyjątkiem sobót) od 18.02.2019r.do 05.03.2019r na parkingu ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, po uprzednim kontakcie telefonicznym -telefon nr 41 3942212.

Całość dokumentacji w załącznikach.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-02-12
Data publikacji:
2019-02-13
Data ostatniej zmiany:
2019-02-13
 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 484/4 położona w obrębie Kolonia Bobrowska Wola, gm. Kluczewsko z działkami nr: 488, 486, 577 sąsiadującymi z w/w działką.

Zawiadomienie o czynnościcach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1194, położonej w obrębie Marchocice, gm. Secemin z działkami nr: 1199, 1192, 1181, 1198/2 sąsiadującymi z w/w działką.

Zawiadomienie o czynnościach stalenia/wyznaczenia/wznowienia przebiegu granic działek ewidencyjnych do zasiedzenia

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia/wyznaczenia/wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  budynków jako działki nr: 3895 i 3896/4 położone w obrębie 07 m. Włoszczowa z działkami nr: 3894/5, 3894/4, 3894/3, 3894/2, 3896/2, 3897/2, 3897/4, 3897/6, 3897/5, 3835/3, 3835/4, 3896/3, sąsiadującymi z w/w działkami

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

Zbieranie statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2348) Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki DPS we Włoszczowie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

    
      

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

 

                                                

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Żelisławice gm. Secemin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)