Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk
 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk
 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

     
         
 

 

SPRZEDAŻ 538 sztuk worków ekogroszku po 30kg, łącznie 16.140kg

Zbieranie statystyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40 oferuje

SPRZEDAŻ 538 sztuk worków ekogroszku po 30kg.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

o naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 745 położonej w obrębie Krasocin, gm. Krasocin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 983/11 położonej w obrębie 03 m. Włoszczowa z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Wydziale Finansowo - Budżetowym

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związkuz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-17 17:13:51, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)