Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Zbieranie statystyk

ROL-17.03

1. Nazwa wydziału:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie drewna do ocechowania wg wzoru 
  (druk do pobrania) 

3. Opłaty:  
- brak

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:   
Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
    
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.5. Termin załatwienia sprawy:
W uzgodnieniu z wnioskodawcą, nie dłużej
niż w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.6. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. 41 39 44 975, pokój nr 314, piętro II


7. Tryb odwoławczy:
- brak


8. Dodatkowe informacje:
HARMONOGRAM DYŻURÓW Z ZAKRESU NADZORU
NAD LASAMI  PRYWATNYMI
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie sprawuje nadzór
nad gospodarka leśną w lasach niepaństwowych położonych
na terenie powiatu włoszczowskiego. Sprawami nadzoru
w terenie zajmują się wyznaczeni pracownicy Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wykaz osób prowadzących
ww. nadzór w obrębie określonych miejscowości przedstawia
poniższe zestawienie

OBRĘB I – gmina Kluczewsko, gmina Krasocin oraz część gminy Włoszczowa,
obręby geodezyjne : Gościencin, Jamskie, Jeżowice, Kurzelów,
Międzylesie, Motyczno, Silpia Duża, miasto Włoszczowa.
Dyżury:
poniedziałek 7:30 - 15:30  - Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 
                                   pok. nr 314
wtorek 8:00 - 11:00  - Urząd Gminy Krasocin, pok. nr 16
środa  8:00 -  11:00  - Urząd Gminy Kluczewsko
czwartek 7:30 - 10:30 – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 
                               pok. nr 314
Nadzorujący: mgr inż. Rafał Michalski tel. 697-698-929


Obręb II – gminy Moskorzew, Radków, Secemin
oraz część gminy Włoszczowa, obręby geodezyjne:
Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice,
Czarnca, Danków Duży, Danków Mały, Dąbie, Kąty,
Konieczno, Kuzki,Ludwinów, Łachów, Michałów, Nieznanowice,
Ogarka, Przygradów,Rogienice, Rząbiec, Wola Wiśniowa, Wymysłów
Dyżury:
poniedziałek 7:30  - 15:30  - Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
                                    pok. nr 314
wtorek  8:00 - 10:30  - Urząd Gminy Secemin 
czwartek 8:00 - 9:30  - Urząd Gminy Moskorzew 
czwartek 9:45 - 11:30 – Urząd Gminy Radków

Nadzorujący: inż. Marcin Turski  tel. 697-698-949


9. Uwagi:
Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.
Cechowania drewna w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa dokonuje starosta niezwłocznie
po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.

Cechowania drewna dokonuje się w miejscu jego pozyskania.
Właścicielowi lasu wystawia się dokument
stwierdzający legalność pozyskania drewna


10. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-13
Data publikacji:
2003-07-29
Data ostatniej zmiany:
2018-09-26


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)