Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu

Zbieranie statystyk

ROL-16.04

1. Nazwa wydziału:
  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Wymagane dokumenty:
Wniosek winien zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- numer ewidencyjny działki lub działek, na których planowane jest pozyskanie, 
  obręb geodezyjny, uzasadnienie przekroczenia planu wyrębu.

3. Opłaty:
- skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł
  Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa 
  gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
  PKO BP S.A. O/Włoszczowa 
59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

 

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - 
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

 

5. Termin załatwienia sprawy:

    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy


 6. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (41) 39 44 975, 504 754 122 piętro II, pokój 314,

 

7. Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem
Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;

8. Dodatkowe informacje:

Zasadą jest, że pozyskanie drewna może nastąpić tylko zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. Od tej zasady istnieje tylko jeden wyjątek – wyłącznie w przypadkach losowych, np. właścicielowi lasu spalił się dom czy zabudowania gospodarcze i chce pozyskać drewno w celu ich odbudowy.
 

9. Podstawa prawna:

 - ustawa z 28 września 1991 r. o lasach.

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2003-07-29
Data publikacji:
2003-07-29
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)