Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny

Zbieranie statystyk

ROL-27.03


1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Wymagane dokumenty:
- wniosek zawierający dane osobowe wnioskodawcy
   oraz numer, powierzchnię i miejsce położenia działki,
   uzasadnienie dla wnioskowanej zmiany 
oraz w załączniku
   graficznym propozycję nowego rozliczenia uzytków

3. Opłaty:
  - skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł
    Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
    gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
    PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy:
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.


6. Jednostka prowadząca sprawę:     
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 
    tel. (41) 39 44 975, 504 754 122 pokój nr 314, piętro II


7. Tryb odwoławczy:    
    Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem
    Starosty Włoszczowskiego w ciągu 14 dni od daty
    otrzymania decyzji;


8. Uwagi:
   Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna wyłącznie
   w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów


9. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
   (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-14
Data publikacji:
2012-12-14
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)