Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do podmiotów władających działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 238, położoną w obrębie ewidencyjnym Występy gmina Krasocin.

Scalanie i wymiana gruntów

Zbieranie statystyk

Udzielanie informacji o fakcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osoby fizyczne

Zbieranie statystyk
 

Prowadzenie archiwum dokumentacji związanej z nadaniem prawa własności w ramach ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych

Zbieranie statystyk

Stwierdzanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zbieranie statystyk

Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków

Zbieranie statystyk
 

Aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-19 14:56:15, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)