Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Włoszczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską we Włoszczowie

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Zbieranie statystyk

w zakresie zaleceń pokontrolnych zawartycvh wwystąpieniu pokontrolnym zdnia 21 marca 2017 r. znak: WIG.II.431.2.2016

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w przedmiocie oceny realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Włoszczowskiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa Powiatowi Włoszczowskiemu na realizację zadania pn.: "Zakup Aparatu USG dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II"

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie prawidłowości przeprowadzania przez Powiat Włoszczowski właściwych procedur dotyczących zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego"

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-24 17:26:, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)