Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych

Zbieranie statystyk

Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Zbieranie statystyk

Wydawanie decyzji ustanawiającej strefę ochronną ujęć wody obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej

Zbieranie statystyk
 

Wydawanie decyzji o rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów

Zbieranie statystyk

Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych

Zbieranie statystyk

Wydawanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia

Zbieranie statystyk
 

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-21 08:40:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)