Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

Zbieranie statystyk

Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych

Zbieranie statystyk
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-29 15:02:54, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)