Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.01.2019 r.

Zbieranie statystyk

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 6219/3 o pow. 0,0627 ha, położonej w obrębie 05 m. Włoszczowa, gm. Włoszczowa, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego niezbędnego do przeniesienia prawa własności w/w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz określenie wysokości opłaty za przekazanie w trwały zarząd przedmiotowej nieruchomości Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włoszczowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2019-01-17
Data publikacji:
2019-01-17
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.01.2019 r

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych określających wartość rynkową:

  1. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej we Włoszczowie obręb  0006 stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 8077 o pow. 0,0987 ha, 
  2. nieruchomości przeznaczonej do nabycia przez Powiat Włoszczowski położonej w Bukowie, gm. Krasocin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 371/93 o pow. 0,0125 ha, niezbędnego w postępowaniu administracyjnym znak: GKN.IV.6810.4.3.2015.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznej

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznej oraz pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w budynku Starostwa Powiatowego
we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Zbieranie statystyk

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)