Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle”

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.

 

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-21 14:44:05, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)