Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-07-11
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Łachów i Czarnca, gm. Włoszczowa.

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów w związku z realizacją zadania pn: ,,Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"

 

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Wydziale Finansowo - Budżetowym

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pani Beaty Staniek Wnęk dot. czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 1069/1, 1070, położonych w obrębie Marchocice, gm. Secemin.

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związkuz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

 

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pani Beaty Staniek Wnęk dot. czynności podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 1069/1, 1070, położonych w obrębie Marchocice, gm. Secemin.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 554 położonej w obrębie Wola Wolica gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 11-2.572 położonej w obrębie Psary Kolonia gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

 

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego...

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk
 

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 13:07:52, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)