Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zbieranie statystyk

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie powtarzająca się dostawa, rozładunek i dostarczenie  zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy , tonerów do drukarek i  kserokopiarek  określonych szczegółowo w załączniku Nr1 i 2  do siedziby Zamawiającego mieszczącej się we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 983/14 położonej w obrębie 03 m. Włoszczowa z działkami nr 988/3, 985, sąsiadującymi z ww. działką.

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Cuprian dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2075, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2231/2-dr położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

 

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Cuprian dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2231/2, 2255, 2256, 2257, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2259, 2266/1, 2266/2, 5123 położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pani Honoraty Barcickiej dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2231/2, 2246/2, 2251, 2252, 2249, 2253, 2254 położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Tadeusza Janika dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 2075, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2231/2-dr położonych w obrębie 03 m. Włoszczowa.

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 543/2 położonej w obrębie Ostrów gm. Krasocin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-11-08
Data publikacji:
2018-11-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 480 położonej w obrębie Dzierzgów, gm. Radków m.in. z działką sąsiednią, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 482 położoną w obrębie Dzierzgów, gm. Radków.

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 29.10.2018r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-10-29
Data publikacji:
2018-10-29
Data ostatniej zmiany:
2018-10-29

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obywatelskich i obrony cywilnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich

 

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycyjnym

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora ds. ksiegowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-09-28
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora ds. ksiegowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko starszy inspepektor ds. księgowości.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-09-24
Data publikacji:
2018-09-24
Data ostatniej zmiany:
2018-09-24
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-21 08:40:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)