Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 236 położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na: przebudowę, likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe kabli technicznych pod dnem rzeki Jeżówka Kuzecka oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi i wód w miejscowości Czarnca i Włoszczowa, obręb Czarnca i Łachów, gm. Włoszczowa w ramach zadania pt. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Północ"

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika "URSUS-330 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR"

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa  ogłasza w dniu 14.03.2019r.  przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika „URSUSC-330 nr rej. TLW M911 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR”  o zgodnie z załączonym wykazem.

 

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-03-12
Data publikacji:
2019-03-14
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 475/1 i 475/2 położonych w obrębie Ciemiętniki gm. Kluczewsko. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Ciemiętnikach i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 490/2, 474/1 i w obrębie Kolonia Bobrowska Wola oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 566.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 281 położonej w obrębie Jeżowice gm. Włoszczowa z działką sąsiednią nr 280.

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

 o przetargach ustnych nieograniczonych  na sprzedaż nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06, wykazanych w poniższej tabeli:

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika "URSUS-330 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR"

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100  Włoszczowa  ogłasza w dniu 15.02.2019r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż  ciągnika „URSUSC-330 nr rej. TLW M911 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR” o zgodnie z załączonym wykazem

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.03.2019r. o godz. 10,10 w budynku ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40. Sprzęt rolniczy można oglądać w dniach roboczych

(z wyjątkiem sobót) od 18.02.2019r.do 05.03.2019r na parkingu ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, po uprzednim kontakcie telefonicznym -telefon nr 41 3942212.

Całość dokumentacji w załącznikach.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki DPS we Włoszczowie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

    
      

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

 

                                                

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Żelisławice gm. Secemin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)