Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-09-18
Data publikacji:
2018-09-20
Data ostatniej zmiany:
2018-09-20

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe kandydatów do składu komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie o naborze

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycyjnym

 

Decyzja

Zbieranie statystyk

   Włoszczowa 2018-09-14

Znak:GKN.6852.2.2.2018.TS

      D E C Y Z J A

                Na podstawie art. 124, 124a w związku art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Dariusza Zielińskiego, reprezentującego Pracownię Projektową „PROMEL” s.c., działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie Starosta Włoszczowski ogranicza....

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2018-09-13

Znak:GKN.683.9.2016.IŚ

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z przepisami zawiadamia....

OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

 o przetargach ustnych nieograniczonych  na sprzedaż nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-09-10
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-09-11
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycyjnym

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pani Anety Gaj,  Pani Renaty Krakowiak, Pani Marii Krakowiak, Pana Zdzisława Krakowiak, Pana Kamila Krakowiak, Pana Kazimierza Krakowiak, Pana Grzegorza Krakowiak lub ich spadkobierców i następców prawnych, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej  położonej w Czarncy gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1630. Czynności ustalenia przebiegu granic będą także dotyczyć działek sąsiadujących z powyżą działką, położonych w Czarncy i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1695, 1387, 1851 1628, 1629, 1632.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Wydziale Finansowo - Budżetowym

 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 14:15:07, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)