Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-09-18
Data publikacji:
2019-09-18
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

Zbieranie statystyk

Komunikat - wybory

Zbieranie statystyk

KOMUNIKAT

w sprawie umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych

 

Decyzja

Zbieranie statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2019.09.04

Znak: GKN.6821.1.3.2019                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego

Decyzja

Zbieranie statystyk

                                                                                                            Włoszczowa, dn. 2019.09.04

Znak: GKN.6821.1.2.2019                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek sołtysa Wsi Sulików postępowania administracyjnego

Decyzja

Zbieranie statystyk

                                                           Włoszczowa, dn.2019.09.04

Znak: GKN.6821.1.29.2017.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art.155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Secemin

 

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia/wyznaczenia punktów granic działek ewidencyjnych nr 772, nr 650 z działką nr 485, nr 773, nr 774, nr 775, nr 489, nr 628/1, nr 649/3, nr 651/1, nr 649/6, nr 676, nr 677, nr 678, nr 679, nr 680, nr 681 w obrębie 18 Międzylesie gm. Włoszczowa.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-09-09
Data publikacji:
2019-09-09
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

 o przetargach ustnych nieograniczonych  na sprzedaż nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ogłasza X przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06, wykazanych w poniższej tabeli:

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 27.08.2019r.

Znak: GKN.6852.2.6.2019.IŚ                  

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 580, położonej w obrębie ewidencyjnym Mieczyn w gminie Krasocin, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Operatorowi NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Szotę zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN.

 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Zbieranie statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

Zbieranie statystyk

 

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

 

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 10:54:23, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)