Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2017-11-16
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pani Jadwigii Piziak  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 38 położonej w miejscowości Ciemiętniki gm.Kluczewsko.

Ogłoszenie EKO.4331.37.2017.II

Zbieranie statystyk

dot. aktualizacji podstawowej kwoty dotacji udzielonej przez Powiat Włoszczowski w 2017 r. na podstawie art. 90 ust. 3 uso.

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku do zawiadomienia  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 45/1 i 45/2 położonych w miejscowości Gruszczyn gm.Krasocin.

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

 

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego

Informacja o wyniku naboru w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie inspektor ds. księgowości

Zbieranie statystyk

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2017-08-25
Data publikacji:
2017-08-25
Data ostatniej zmiany:
2017-08-25
 

Uchwała Nr 50/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 maja 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (2016 r.)

Ogłoszenie EKO.4331.21.2017.II

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 10:41:43, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)