Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 30.07.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 604 o pow. 1,46 ha położonej w obrębie Gruszczyn gm. Krasocin oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do postępowania administracyjnego Znak: GKN.IV.6821.1.18.2015 w sprawie uznania nieruchomości za mienie gminne.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 28.07.2015 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych we Włoszczowie:

- obręb 008 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4189 o pow. 0,2669 ha stanowiąca własność Powiatu Włoszczowskiego,

- obręb 006 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4057 o pow. 0,1719 ha stanowiąca własność osoby fizycznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na wyznaczeniu na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 630/1 i nr 645/1 położonych w obrębie Chycza, gm. Radków, stanowiącej drogę powiatową nr 0238T na odcinku granicznym z działkami nr 630/2 i 645/2.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0001 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr: 197 o pow. 0,0445 ha, 205 o pow. 0,6530 ha, 224 o pow. 0,3081 ha, 250 o pow. 1,0025 ha, 273/1 o pow. 0,5445 ha, 273/2 o pow.0,0369 ha zgodnie z posiadanym udziałem każdego ze współwłaścicieli oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego i zniesienia współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa (do sprawy Znak: GKN.IV.6823.2.2014).

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa chodnika na ul. Sobieskiego od ul. Głowackiego do ul. Reja we Włoszczowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych. Podziałowi podlegają 3 działki ewidencyjne, położone w obrębie ewidencyjnym Motyczno gminy Włoszczowa oznaczone numerem 785 o powierzchni ewidencyjnej 1,70 ha, numerem 788 o powierzchni ewidencyjnej 8,20 ha, numerem 789 o powierzchni ewidencyjnej 5,54 ha.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T na odcinku Żelisławiczki - Marchocice dł. 1,32 km na terenie gminy Secemin.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelisławice przy drodze powiatowej nr 0230 T

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-07-31 14:51:20, zmian dokonał(a): Marcin Chamera