Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.01.2017 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości oznaczonej numerem 1.3, o powierzchni ewidencyjnej 0,40 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Moskorzew, gm. Moskorzew w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

ZAPYTANIE OFERTOWE -Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.01.2017 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości oznaczonej numerem 3664/7 oraz 3666, o łącznej powierzchni ewidencyjnej 0,0643 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 miasta Włoszczowa, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-20 10:34:0, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)