Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie robót utrzymaniowych – czyszczenie dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących działek nr 61, 33 i 49 położonych w obrębie ewidencyjnym Brygidów gminy Krasocin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.15.2014.MK.  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na ujawnieniu w operacie ewidencyjnym zgodnych ze stanem prawnym, faktycznym oraz z obowiązującymi standardami technicznymi granic działek ewidencyjnych 1.197, 1.198 i 1.199 położonych w obrębie Kluczyce gminy Secemin. Dokumentacja stanowić będzie materiał dowodowy w prowadzonym w opisanej wyżej sprawie postępowaniu administracyjnym znak GKN.III.6620.1.2.2014

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z art. 23 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-04-16 11:48:04, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska