Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowę drogi powiatowej nr 0234T odcinek Psary-Kuczków w km od 4+915 do km 5+065 i w km 6+305 do km 6+957"

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 29.07.2014 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na połączeniu i ponownym podziale działek w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie połączenia i ponownego podziału działek oraz oznaczenia nowych nieruchomości w księgach wieczystych.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0401 T w miejscowości Oleszno w km od 6+105 do km 6+453"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych w zakresie pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Ciemiętniki, Dobromierz, Jeżowiec, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Miedziana Góra, Mrowina, Pilczyca, Rączki, Stanowiska, Zalesie, gm. Kluczewsko.

Informacja o wyborze oferty "Budowa chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy dropdze powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na długości 408 mb-strona lewa"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w miejscowości Secemin"

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi powiatowej nr 0241T Chlewice - Jadwigów w miejscowości Chlewice w km od 0+020 do km 0+300"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T odcinek Psary - Kuczków w km od 4+915 do km 5+065 i w km od 6+305 do km 6+957"

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-07-31 11:09:30, zmian dokonał(a): Marcin Chamera