Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.09.2014 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do sprawy znak: GKN.IV.6845.2.5.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu włoszczowskiego w dwóch sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016"

 

Zaproszenie do składania ofert na "Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 0247T w miejscowości Łachów"

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włoszczowie"

Zaproszenie do składania ofert na "Docieplenie stropodachu na budynku ZDP we Włoszczowie"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowa drogi powiatowej nr 0258T w miejscowości Wola Świdzińska, chodnik strona lewa"

OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie obręb  06 oznaczonej numerem 6169.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-09-30 13:10:38, zmian dokonał(a): Marcin Chamera