Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelisławice przy drodze powiatowej nr 0230 T

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.07.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krzepinie, gm. Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 558 o pow. 0,59 ha oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (Znak: GKN.IV.6821.3.80.2014) w sprawie przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w trybie art. 118 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 704).

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krzepinie, gm. Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 558 o pow. 0,59 ha oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (Znak: GKN.IV.6821.3.80.2014) w sprawie przyznania prawa własności działki dożywotniego użytkowania w trybie art. 118 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 704).

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 25.06.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek n nr 427/3 i 427/4 o łącznej powierzchni 0,2631 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Krasów w gminie Radków w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.211.2015.BK.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-07-06 19:00:25, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska