Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zapytanie ofertowe

na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie powtarzająca się dostawa, rozładunek i wnoszenie  zamawianych materiałów biurowychoraz tuszy i tonerów do drukarek, tonerów do kserokopiarek  określonych szczegółowo w załączniku Nr1 i 2  do siedzibyZamawiającego mieszczącej sie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie obręb 06.

 

OGŁOSZENIE - o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego położonych we Włoszczowie obręb 08.

OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Starosta Włoszczowski działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-11-26 12:52:58, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek