Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Włoszczowa"

Informacja o wyborze oferty na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w dwóch sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - III etap wraz z modernizacją przewodów kominowych.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-10-30 19:38:46, zmian dokonał(a): Marcin Chamera