Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra – budowa chodnika.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0009 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 5098/8 o pow. 0.0989 ha oraz Nr 5098/10 o pow. 0.1034 ha, ustalającego wartość nieruchomości przeznaczonej do aktualizacji  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego, położonej we Włoszczowie obręb ewidencyjny 09.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w m. Skorków Etap I - Budowa chodnika dla pieszych

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zbieranie statystyk

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w sezonie zimowym 2016/2017

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa – Konieczno – Rogienice – Dąbie – Oksa od km 10+910 do km 11+565

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleźnica – Oleszno ETAP I

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-10-24 14:41:59, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)