Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość działek gruntu wg stanu z dnia zwrotu oraz z dnia wywłaszczenia, położonych we Włoszczowie obręb 06 przy ul. Ogrodowej oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 621818 i Nr 6218/17.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28 przeznaczonych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w miejscowości Secemin"

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi powiatowej nr 0241T Chlewice - Jadwigów w miejscowości Chlewice w km od 0+020 do km 0+300"

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0234T Psary-Kuczków w miejscowości Kuczków"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T odcinek Psary - Kuczków w km od 4+915 do km 5+065 i w km od 6+305 do km 6+957"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-07-22 21:15:03, zmian dokonał(a): Marcin Chamera