Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.03.2015 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 858 i 859 położonych w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III.6620.1.116.2013.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 615, 619, 620 o łącznej powierzchni 1,8627 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.173.2014.MK.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 329 o powierzchni 1,39 ha, oraz 114 o pow. 1,05 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.160.2013.MK oraz GKN.6620.1.35.2014.MK

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 535/2  o powierzchni 0,84 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Motyczno w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.183.2014.MK.  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 322/1, 322/2, 322/3, 513/1, 513/2, 513/3, 514/1, 514/2, 516/1, 516/2 o łącznej powierzchni 2,93 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kolonia Mrowina w gminie Kluczewsko w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.119.2014.MK.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

na wykonanie pracy geodezyjnej, na wykonanie pracy geodezyjnej, której wynikiem będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek Nr: 278/1, 278/2, 279 o łącznej powierzchni 1,36 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Chlewska Wola w gminie Moskorzew w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.6620.1.97.2014.MK.  

 

Zaproszenie do składania ofert

"Dostawa materiałów do remontów dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego"

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.02.2015 r.

Na sporządzenie operatów szacunkowych łącznie 146 szt. określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych w Mieczynie, Występach i Gruszczynie gm. Krasocin dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 0265T zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.).

Zaproszenie do składania ofert na "Usługi sprzętowo-transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu włoszczowskiego w roku 2015 wykonywane sukcesywnie w miarępotrzeb zamawiajacego"

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego"

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-03-06 13:40:55, zmian dokonał(a): Marcin Chamera