Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych dla zadań pod nazwą:

1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T odc. Kurzelów-Komparzów"

2. "Przebudowa ulicy 1-go Maja, Koniecpolskiej, Głowackiego we Włoszczowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - III etap wraz z modernizacją przewodów kominowych.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy "Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Włoszczowa"

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy "Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla ZDP we Włoszczowie"

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-10-23 16:04:08, zmian dokonał(a): Marcin Chamera