Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 lipca 2018r. (do umownego terminu prowadzenia obsługi bankowej budżetu Powiatu) tj. przez okres 25 miesięcy. 

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra – budowa chodnika"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-05-24 07:52:28, zmian dokonał(a): Katarzyna Chajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)