Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody - Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie.

Informacja o złożonych ofertach

UsługiSprzętowo-Transportowe  przy bieżącymutrzymaniu dróg powiatowych powiatu włoszczowskiego w roku 2015r. wykonywanesukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego

Zaproszenie do składania ofert

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowedróg  powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego

 

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa fabrycznie nowego samochodudostawczego ze skrzynią ładunkową z wywrotem i podwójną kabiną pasażerską o DMCdo 3,5 t

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa znaków i słupków do znaków  do  Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie zadań pn:Zadanie nr 1Remont drogi powiatowej nr 0264T Niwiska - Gruszczyn - Występy -Skorków - Leśnica w miejscowości Gruszczyn, Występy od km 1+508 do km 3+548, dł. 2040 mb,Zadanie nr 2Remont drogi powiatowej nr 0240T Moskorzew - Chebdzie w miejscowości Chebdzie od km 2+282 do km 2+960, dł. 678 mb
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-05-05 15:10:25, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka