Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 20.07.2016 r.

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość działek gruntu wg stanu z dnia zwrotu oraz z dnia wywłaszczenia, położonych w Kielcach, ob. 0024 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr: - 40/1 o pow. 0,3226 ha położona przy ul. Zgoda; - 413/1 o pow. 0,0940 ha i 414/1 o pow. 0,0028 ha położone przy ul. Mała Zgoda; - 505/8 o pow. 0,0492 ha położona przy ul. Langiewicza, przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) niezbędnego do prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego postępowania administracyjnego znak: GKN.IV.6821.2.4.2015 w sprawie zwrotu wywłaszczonej ww. nieruchomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zbieranie statystyk

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego.

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa ogłasza w dniu 13.07.2016r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego zgodnie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleźnica - Oleszno ETAP I

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T na odcinku Chlewska Wola – Damiany

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin

 

Zaproszenie do skladania ofert

Zbieranie statystyk

 Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T odc. Kąty-dr.powiatowa nr 0229T


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-07-22 13:54:22, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)