Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0248T p/n Gościęcin – Bór - Silpia Mała - gr. woj. świętokrzyskiego – (Kuźnica Grodziska), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Gościencin gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0248T p/n Gościęcin – Bór - Silpia Mała - gr. woj. świętokrzyskiego – (Kuźnica Grodziska), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Silpia Duża gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa piasku do zimowegoutrzymania dróg powiatowych dla ZDP Włoszczowa

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawasoli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla ZDP
 we Włoszczowie

Zaproszenie do składania ofert

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T na odcinku od m. Katy do skrzyżowania z dr. pow. Nr 0229T
 

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika i sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa

ogłasza w dniu 05.10.2015r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika i sprzętu rolniczego zgodnie z załączonym wykazem

Zaproszenie do skladania ofert

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T na odcinku Chlewska Wola - Damiany

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 13, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 ) ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa chodnika na ul. Sobieskiego od ul. Głowackiegodo ul. Reja we Włoszczowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-10-09 18:21:45, zmian dokonał(a): Marcin Chamera