Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na połączeniu działek nr 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4 i 4111 położonych w obrębie 06 miasta Włoszczowa i ponownym podziale działek w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie połączenia i ponownego podziału działek oraz oznaczenia nowych nieruchomości w księgach wieczystych.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane " Przebudowa drogi powiatowej nr 0258 T w miejscowości Wola Świdzińska, chodnik strona lewa".

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi powiatowej nr 0253 T na odc. Stanowiska - Łapczyna Wola w km od 0+470 do km 1+470"

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28 przeznaczonych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zawiadomienie o wyborze oferty "Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w miejscowości Secemin"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Remont drogi powiatowej nr 0229T dr.woj.Nr 742 - Wola Wiśniowa - Ludwinów - Bebelno - Krzepin - Wałkonowy - Ropocice - dr.woj. Nr 786 od km 11+315 do km 13+531"

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Budowa chodnika dla pieszych w Dobromierzu, ul. Leśna w ciagu drogi powiatowej nr 0255T w km od 4+970 do km 5+344"

Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Występy w km od 3+720 do km 3+960 - zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0402 T Jakubów - Wojciechów w km od 1+908 do km 2+410 - zadanie nr 2"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0401 T w miejscowości Oleszno w km od 6+105 do km 6+453"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-08-20 12:12:01, zmian dokonał(a): Marcin Chamera