Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 0256T Kozia Wieś - gr. gm. Krasocin

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych stanowiących podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 ze zm.) wysokości odszkodowania za czasowe zajęcie nw. nieruchomości położonych w obrębie Żelisławice gm. Secemin oraz za szkody powstałe na tych nieruchomościach na skutek usunięcia gałęzi drzew wchodzących w kolizję z linią napowietrzną 15kV Koniecpol - Włoszczowa w ramach czasowego zajęcia nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak:GKN.IV.6852.1.7.2016 z dnia 19.04.2016r. oraz znak:GKN.IV.6852.1.10.2016 z dnia 19.04.2016r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2016-06-27
Data ostatniej zmiany:
2016-06-27

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.06.2016 r.

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0009 stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4620/21 o pow. 0,0603 ha, niezbędnego dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.

 

Zaproszenie do skladania ofert

Zbieranie statystyk

 Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.06.2016 r.

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek nr 823/15 i 823/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Motyczno w gminie Włoszczowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.238.2015.BK.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleźnica - Oleszno ETAP I

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T odc. Kąty-dr.powiatowa nr 0229T

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Dostawa znaków, słupków do znaków i elementów oznakowania do  Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-06-29 14:13:05, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)