Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zapytanie ofertowe na

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0227T na odc. ok. 3,1 km w miejscowości Konieczno

Informacja o złozonych ofertach

Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-03-31 08:52:56, zmian dokonał(a): Robert Suchanek