Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

na zakup, dostawę i montaż wykładzin podłogowych w pomieszczeniach biurowych oraz na korytarzu wraz z przygotowaniem podłoża w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 08.08.2016 r.

Zbieranie statystyk

Na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie działki nr 5303/3, o pow. 0,0881 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 we Włoszczowie, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak GKN.III. 6620.1.18.2012.MK.

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze powiatowej Nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa

 

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej nr 0255 T w Dobromierzu ulica Leśna

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 08.08.2016 r.

Zbieranie statystyk

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0242T p/n Czaryż – Wola Czaryska – Ojsławice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Rędziny), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Wola Czaryska, gm. Secemin i obręb ewidencyjny Ojsławice gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 08.08.2016 r.

Zbieranie statystyk

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0246T p/n Kurzelów – Laski – Zaprzeczki – Jeżowice – Dąbrowa – Łchowska Piła, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Kurzelów i Jeżowice gm. Włoszczowa, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-08-25 11:26:09, zmian dokonał(a): Katarzyna Chajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)