Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zbieranie statystyk

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Zbieranie statystyk

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zbieranie statystyk

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie powtarzająca się dostawa, rozładunek i wnoszenie  zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek, tonerów do kserokopiarek  określonych szczegółowo w załączniku Nr1 i 2  do siedziby Zamawiającego mieszczącej się we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zbieranie statystyk

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie obręb ewidencyjny 06.

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki na odcinku Jakubowice - Komorniki”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-12-05 19:45:42, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)