Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa chodnika na ul. Sobieskiego od ul. Głowackiegodo ul. Reja we Włoszczowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

na ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności.

ZAPYTANIE OFERTOWE -Starosty Włoszczowskiego z dnia 27.08.2015 r.

Na dokonanie czynności przeniesienia do postaci cyfrowej (skanowania) i archiwizacji przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej nazywanego pzgik) prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych oraz włączenie zarchiwizowanej dokumentacji do systemu zarządzania materiałami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.08.2015 r.

Na sporządzenie czterech operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych we Włoszczowie obręb 03, dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi gminnej ul. Konopnicka we Włoszczowie zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 604 o pow. 1,46 ha położonej w obrębie Gruszczyn gm. Krasocin oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do postępowania administracyjnego Znak: GKN.IV.6821.1.18.2015 w sprawie uznania nieruchomości za mienie gminne.

OGŁOSZENIE o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Skarb Państwa – Starosta Włoszczowski działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 ) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włoszczowie obręb 09.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 109 o powierzchni 10,29m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność handlowo-usługową.

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wynajem lokalu użytkowego Nr 111 o powierzchni 4,79m2 znajdującego się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na okres 3 lat z przeznaczeniem na  działalność ubezpieczeniową.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-09-04 10:25:2, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska