Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

ZAPYTANIE OFRTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 27.04.2016 r.

Zbieranie statystyk

Na wykonania pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność powiatu Włoszczowskiego oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa

ogłasza w dniu 27.04.2016r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Koszenie traw i chwastów  na poboczach i skarpach nasypów (rowów) na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

 

Zaproszenie do skladania ofert

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót utrzymaniowych – czyszczenie dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego - ścinka zawyżonych poboczy.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-05-05 12:00:53, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)