Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Statystyka zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie powiatu.

Zbieranie statystyk

Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Zbieranie statystyk

Składanie wniosku drogą elektroniczną

Zbieranie statystyk
 

Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru

Zbieranie statystyk

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie

Zbieranie statystyk

Wymiana prawa jazdy

Zbieranie statystyk
 

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych

Zbieranie statystyk

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Zbieranie statystyk

Kwalifikacja zawodowa kierowcy

Zbieranie statystyk
 

Międzynarodowe prawo jazdy

Zbieranie statystyk

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Zbieranie statystyk

Wniosek o wpis do ewidencji instruktów/wykładowców

Zbieranie statystyk
 

Wzory druków

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)