Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-08-02

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0402 T odcinek Karolinów - Wojciechów w km od 0+758 do km 1+896

2017-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w dwóch sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019

2017-10-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł.

 

2017-11-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.

 

2017-11-06

Informacja z otwarcia ofert

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł.

2018-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2018-02-09

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle”

2018-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne – Wałkonowy Górne

2018-02-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków, odc. przez miejscowość Czostków.

2018-03-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie .

2018-07-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w km od 4+925 do 5+687

2018-08-07

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km odcinek Występy – Skorków – Leśnica – opracowanie dokumentacji projektowej

2018-11-02

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-20 10:04:1, zmian dokonał(a): Katarzyna Chajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)