Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-03-31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odcinku Pilczyca-Jakubowice, nr 0237T na odcinku Radków-Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Radków, Włoszczowa.

2017-03-31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn-Występy, Etap II.

2017-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi  powiatowej nr 0229T odcinek Ropocice - Wałkonowy w km od 17+762 do km 19+792

2017-07-07

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T Oleszno – Krasocin na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska – Świdno dł. ok. 4 km”

2017-07-10

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (postępowanie unieważnione)

Przebudowa drogi  powiatowej nr 0402T odcinek Karolinów - Wojciechów w km od 1+121 do km 1+896

2017-08-02

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0402 T odcinek Karolinów - Wojciechów w km od 0+758 do km 1+896

2017-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w dwóch sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019

2017-10-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł.

 

2017-11-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.

 

2017-11-06

Informacja z otwarcia ofert

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł.

2018-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2018-02-09

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle”

2018-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne – Wałkonowy Górne

2018-02-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków, odc. przez miejscowość Czostków.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-21 14:17:07, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)