Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Komunikat Zarządu Powiatu

Ikona statystyk

 .

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wysokość świadczenia wynosi 2 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku. Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do dnia 29 marca 2021 r.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
  2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu,a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. JANA PAWŁA II we Włoszczowie.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
  2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
  3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Szczegółowe informacje o warunkach przynawania stypendium zostały określone w regulaminie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Robert Suchanek (rs)
Data utworzenia informacji:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-11 11:55:56, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)