Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2235289
Ikona - strzałka prawaInformacje9379
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe87685
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny10971
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa14442
Ikona - strzałka prawaWydziały48939
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności75
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe204332
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP23704
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO5987
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4548
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia632446
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne14662
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze482263
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne56008
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro183395
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro106703
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych13695
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1387619
Ikona - strzałka prawaKontrole48109
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku13888
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie7925
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4018
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska2529
Ikona - strzałka prawaRejestry13687
Ikona - strzałka prawaPetycje7395
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2491
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?75132
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania99057
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów122684
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów12029
Ikona - strzałka prawatransport20208
Ikona - strzałka prawaleśnictwo41262
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7346
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami11476
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo20490
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych10088
Ikona - strzałka prawageologia8236
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura97904
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia22894
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków172152
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska11942
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami24353
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości9526
Ikona - strzałka prawaEdukacja7656
Ikona - strzałka prawaSport4079
Ikona - strzałka prawaKultura3388
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie6581
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4069
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna10308
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1271
Ikona - strzałka prawaPoradniki838
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe36385
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7482
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości4922
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione6042
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych4489
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1494
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności214
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski44456
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu29462
Ikona - strzałka prawaKompetencje8635
Ikona - strzałka prawaKomisje13418
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu24975
Ikona - strzałka prawaKompetencje6535
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16572
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu174143
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu139004
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10176
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu150744
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania8795
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu150462
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju22155
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego16676
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska14625
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15205
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych17742
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski15
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5146
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu1972
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital46126
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy25599
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo27657
Ikona - strzałka prawaI LO13416
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 212914
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313034
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna22453
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty42021
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18324
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej17723
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie22697
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych83998
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne17722
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja17602
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna43726
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny19946
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18290
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany41774
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4041
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4068
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5241
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4477
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1230
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu75480
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18164
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11399
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian18546
Ikona - strzałka prawaArchiwum36305
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10201
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10542
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10752

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 11:38:41, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)