Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2435931
Ikona - strzałka prawaInformacje9802
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe90356
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11397
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa15093
Ikona - strzałka prawaWydziały52090
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności336
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe211469
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP24252
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych6497
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4998
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia717163
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne15962
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze508281
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne62150
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro212732
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro123675
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych16172
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa6
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1454558
Ikona - strzałka prawaKontrole51560
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14381
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8243
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4402
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska4228
Ikona - strzałka prawaRejestry14535
Ikona - strzałka prawaPetycje8508
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2847
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?79126
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania103808
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów133166
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów12820
Ikona - strzałka prawatransport21262
Ikona - strzałka prawaleśnictwo43539
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7949
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami12154
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo21350
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych10905
Ikona - strzałka prawageologia8686
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura106101
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia25775
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków178388
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska13117
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami25448
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości10410
Ikona - strzałka prawaEdukacja8158
Ikona - strzałka prawaSport4484
Ikona - strzałka prawaKultura3692
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie7109
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4374
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna11802
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1664
Ikona - strzałka prawaPoradniki1274
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe38044
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7919
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5346
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione6618
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych5060
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1793
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności747
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski45267
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu30450
Ikona - strzałka prawaKompetencje8863
Ikona - strzałka prawaKomisje13924
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu25751
Ikona - strzałka prawaKompetencje6746
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17175
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu184432
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu148237
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10646
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu160189
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania10900
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu156586
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju22736
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego17158
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska15333
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15718
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych19332
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski16
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5561
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu2714
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital46800
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy26208
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo28138
Ikona - strzałka prawaI LO13784
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213388
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313415
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna23289
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty43642
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18774
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej18290
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23615
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych88486
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne18568
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja18258
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna45101
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny21279
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18786
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany43802
Ikona - strzałka prawaKomunikaty205
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4398
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4436
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5718
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4917
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1604
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu79954
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18565
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11807
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19348
Ikona - strzałka prawaArchiwum37891
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10667
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10834
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11067

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-10 16:45:52, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)