Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2353076
Ikona - strzałka prawaInformacje9613
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe89151
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11191
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa14779
Ikona - strzałka prawaWydziały50697
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności209
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe208465
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP24031
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych6300
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4832
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia677240
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne15381
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze497338
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne59761
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro199893
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro117771
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych15081
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa6
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1426452
Ikona - strzałka prawaKontrole50027
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14168
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8080
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4216
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska3483
Ikona - strzałka prawaRejestry14200
Ikona - strzałka prawaPetycje8010
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2688
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?77423
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania101452
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów128587
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów12458
Ikona - strzałka prawatransport20752
Ikona - strzałka prawaleśnictwo42462
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7632
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami11848
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo20967
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych10571
Ikona - strzałka prawageologia8472
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura101791
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia24623
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków175516
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska12598
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami24957
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości9995
Ikona - strzałka prawaEdukacja7935
Ikona - strzałka prawaSport4308
Ikona - strzałka prawaKultura3538
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie6866
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4220
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna11158
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1495
Ikona - strzałka prawaPoradniki1073
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe37308
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7719
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5123
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione6362
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych4806
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1661
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności454
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski44948
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu30003
Ikona - strzałka prawaKompetencje8762
Ikona - strzałka prawaKomisje13709
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu25418
Ikona - strzałka prawaKompetencje6651
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16895
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu180092
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu143876
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10431
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu156222
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania9974
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu153993
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju22496
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego16938
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska15035
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15481
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych18659
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski16
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5368
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu2418
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital46480
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy25942
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo27911
Ikona - strzałka prawaI LO13592
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213152
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313252
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna22912
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty42939
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18567
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej18065
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23244
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych86737
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne18158
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja17918
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna44448
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny20599
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18579
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany42965
Ikona - strzałka prawaKomunikaty63
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4236
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4275
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5479
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4737
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1426
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu77783
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18379
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11645
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19063
Ikona - strzałka prawaArchiwum37206
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10436
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10711
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10930

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-01 17:05:25, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)