Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie46070
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40990
Starostwo Powiatowe34289
Szanowni Państwo,30928
Rejestracja pojazdu używanego24533
Komórki organizacyjne20212
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków18060
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego16333
Szpital16071
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa14872
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.14817
Wyrejestrowanie pojazdu14257
Uchwały podjęte w latach ubiegłych14074
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy13269
PINB13230
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi12758
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu12619
Starosta Włoszczowski12015
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę11262
Rejestracja pojazdu nowego11125
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10848
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)10183
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia9995
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru9776
Wymiana prawa jazdy9687
Składanie wniosku drogą elektroniczną9478
Działalność9469
Struktura Organizacyjna9201
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9113
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9103
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej9092
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.8870
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8835
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.8800
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.8640
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8633
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę8629
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8527
Ogłoszenie o zamówieniu8400
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę8327
PPP8288
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8170
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym8088
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8054
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7997
Majątek7781
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.7681
Podstawowe Akty Prawne7625
Status Prawny7554

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-10 16:45:52, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)