Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie48677
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.42806
Starostwo Powiatowe37294
Szanowni Państwo,33614
Rejestracja pojazdu używanego28457
Komórki organizacyjne22128
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków21569
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.18739
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego18203
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa16827
Szpital16714
Wyrejestrowanie pojazdu16260
Uchwały podjęte w latach ubiegłych15477
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy15032
PINB14819
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu14718
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę13474
Rejestracja pojazdu nowego12726
Starosta Włoszczowski12627
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia12238
Wymiana prawa jazdy12120
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)12008
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej11528
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia11413
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru11290
Składanie wniosku drogą elektroniczną10976
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.10952
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.10525
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.10445
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę10396
Działalność10254
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę10180
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych10100
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)10035
Struktura Organizacyjna9959
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu9886
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem9796
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.9748
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9455
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym9307
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.9259
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu9150
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej9101
PPP9033
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8930
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.8803
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8548
Majątek8461
Podstawowe Akty Prawne8324

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-24 13:16:11, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)