Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie45069
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40814
Starostwo Powiatowe33815
Szanowni Państwo,30219
Rejestracja pojazdu używanego23503
Komórki organizacyjne19655
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków17133
Szpital15965
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego15848
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa14416
Uchwały podjęte w latach ubiegłych13835
Wyrejestrowanie pojazdu13788
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.13760
PINB12967
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy12824
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi12168
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu12103
Starosta Włoszczowski11920
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę10756
Rejestracja pojazdu nowego10710
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10518
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)9712
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia9600
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru9427
Działalność9300
Wymiana prawa jazdy9253
Składanie wniosku drogą elektroniczną9099
Struktura Organizacyjna9087
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9046
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8924
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8533
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej8509
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.8378
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.8355
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8347
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.8277
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8214
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę8204
PPP8195
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8094
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę7944
Ogłoszenie o zamówieniu7843
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru7829
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym7771
Majątek7669
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7644
Podstawowe Akty Prawne7485
Status Prawny7446
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.7323

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-02 15:06:37, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)