Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie44265
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40645
Starostwo Powiatowe33235
Szanowni Państwo,29257
Rejestracja pojazdu używanego21979
Komórki organizacyjne18921
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków16058
Szpital15881
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego15226
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa13982
Uchwały podjęte w latach ubiegłych13446
Wyrejestrowanie pojazdu13159
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.12901
PINB12579
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy12220
Starosta Włoszczowski11794
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu11460
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi11442
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę10310
Rejestracja pojazdu nowego10179
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10113
Działalność9160
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia9116
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)9092
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8994
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru8989
Struktura Organizacyjna8964
Wymiana prawa jazdy8757
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8708
Składanie wniosku drogą elektroniczną8564
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8152
PPP8084
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8003
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.7972
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu7958
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.7912
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.7896
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem7832
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę7810
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej7676
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru7585
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę7570
Majątek7559
Podstawowe Akty Prawne7375
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym7374
Status Prawny7339
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7280
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.6960
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu6852

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 11:38:41, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)