Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2018-04-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków, odc. przez miejscowość Czostków.

2018-04-13

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.04.2018 r.

Dotyczące sprawowania nadzoru geodezyjnego oraz zarządzania operacją polegającą na wykonaniu scalenia gruntów wsi Bichniów położonej w gminie Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie (nazywanej dalej operacją), realizowanej przez Powiat Włoszczowski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018-04-17

ZAPYTANIE OFERTOWE - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

Przebudowa ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie

2018-04-18

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.04.2018 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie oznaczonej numerem 6219/1 powierzchni ewidencyjnej 1,1244 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 miasta Włoszczowa, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych.

2018-04-30

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ  MONTAŻ KLIMATYZATORA  DO ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

2018-05-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sprawowanie nadzoru geodezyjnego oraz zarządzania operacją polegającą na wykonaniu scalenia gruntów wsi Bichniów położonej w gminie Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie, realizowanej przez Powiat Włoszczowski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

2018-05-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na opracowaniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie oznaczonej numerem 6219/1 powierzchni ewidencyjnej 1,1244 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 miasta Włoszczowa, w trybie przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz jej oznaczenia w księgach wieczystych. W wyniku podziału powstaną dwie nowe działki ewidencyjne.

 

2018-05-11

OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06.

2018-05-14

Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wyborze oferty na ,,Zakup i montaż klimatyzatora do zewnętrznego szybu windowego” zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2018-05-25

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 24.05.2018 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją  rejestru cen i wartości nieruchomości w 2018 r.

2018-05-29

Zaproszenie do składania ofert

Koszenie traw i chwastów  na poboczach i skarpach nasypów (rowów) na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2018-06-07

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją  rejestru cen i wartości nieruchomości w 2018 r.

 

2018-06-20

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 19.06.2018 r.

 

Na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym obrębu ewidencyjnego Bichniów gm. Secemin o łącznej powierzchni 644,3493 ha za wyjątkiem  gruntów wyłączonych ze scalenia tj.: gruntów
Lasów Państwowych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek ewidencyjnych: 555, 569, 1272 o powierzchni 39,92 ha wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.
 

2018-06-28

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 27.06.2018 r

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych we Włoszczowie obręb  0006 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  1. Nr 8073 o pow. 0,0876 ha,
  2. Nr 8074 o pow. 0,1073 ha,
  3. Nr 8075 o pow. 0,0954 ha,
  4. Nr 8076 o pow. 0,0954 ha,
  5. Nr 8077 o pow. 0,0987 ha.

 

2018-07-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym obrębu ewidencyjnego Bichniów gm. Secemin o łącznej powierzchni 644,3493 ha za wyjątkiem  gruntów wyłączonych ze scalenia tj.: gruntów Lasów Państwowych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek ewidencyjnych: 555, 569, 1272 o powierzchni 39,92 ha
wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.


 1  2  3  4  5  6  7 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 08:09:39, zmian dokonał(a): tszrek

WCAG 2.0 (Level AA)