Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-11-16

ZAPYTANIE OFERTOWE

dostawa, rozładunek i dostarczenie zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek

2017-11-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług pocztowych

2017-11-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

2017-12-07

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego z dnia 04.12.2017r.

na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włoszczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2017-12-11

Zawiadomienie o wyborze oferty

dostawa, rozładunek i dostarczenie zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek

2017-12-12

Zawiadomienie o wyborze oferty

na świadczenie usług pocztowych.

2017-12-14

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.12.2017 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją  rejestru cen i wartości nieruchomości w 2018 r.

2017-12-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.12.2017 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych  PZGiK, opisanych w art. 4 ust 1a pkt. 2, 3, 4, i 10 oraz pkt. 1b, 1ba Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2018 r. do PZGiK operatów technicznych dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, a w szczególności opracowań map do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. 

2017-12-20

Zaproszenie do składania ofert

Opróżnianie koszy ulicznych przy drogach powiatowych

2018-01-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na bieżącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w części opisowej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostek ewidencyjnych powiatu włoszczowskiego wraz z bieżącą aktualizacją rejestru cen i wartości nieruchomości w 2018 r.

2018-01-03

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych PZGiK, opisanych w art. 4 ust 1a pkt. 2, 3, 4, i 10 oraz pkt. 1b, 1ba Prawa geodezyjnego i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2018 r. do PZGiK operatów technicznych dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, a w szczególności opracowań map do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu.

2018-01-17

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

2018-01-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

2018-02-26

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0234T w miejscowości Wola Kuczkowska i drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Czaryż

2018-03-06

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 05.03.2018 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych o numerach 4109, 4110, 8048 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 0,4851 ha, położonychw obrębie ewidencyjnym 06 miasta Włoszczowa i ponownym ich podziale w trybie art. 98b ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie połączenia i ponownego podziału powyższych działek, oraz oznaczenia nowych nieruchomości w księgach wieczystych.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-22 14:26:15, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)