Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2018-06-20

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 19.06.2018 r.

 

Na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym obrębu ewidencyjnego Bichniów gm. Secemin o łącznej powierzchni 644,3493 ha za wyjątkiem  gruntów wyłączonych ze scalenia tj.: gruntów
Lasów Państwowych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek ewidencyjnych: 555, 569, 1272 o powierzchni 39,92 ha wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.
 

2018-06-28

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 27.06.2018 r

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych we Włoszczowie obręb  0006 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  1. Nr 8073 o pow. 0,0876 ha,
  2. Nr 8074 o pow. 0,1073 ha,
  3. Nr 8075 o pow. 0,0954 ha,
  4. Nr 8076 o pow. 0,0954 ha,
  5. Nr 8077 o pow. 0,0987 ha.

 

2018-07-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym obrębu ewidencyjnego Bichniów gm. Secemin o łącznej powierzchni 644,3493 ha za wyjątkiem  gruntów wyłączonych ze scalenia tj.: gruntów Lasów Państwowych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek ewidencyjnych: 555, 569, 1272 o powierzchni 39,92 ha
wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

2018-07-05

Zaproszenie do składania ofert

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego

2018-07-11

Zaproszenie do składania ofert

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne – Wałkonowy Górne”

2018-07-11

Zaproszenie do składania ofert

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T odcinek Świerków – Kwilina z likwidacją miejsc przełomowych ”

2018-07-16

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż urządzenia - Zielona Ładowarka z Audio Guide (przewodnikiem turystycznym), stacją naprawczą rowerów oraz pozostałymi funkcjami wyszczególnionymi w opisie przedmiotu zamówienia.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2018-07-18

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych we Włoszczowie obręb  0006 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  1. Nr 8073 o pow. 0,0876 ha,
  2. Nr 8074 o pow. 0,1073 ha,
  3. Nr 8075 o pow. 0,0954 ha,
  4. Nr 8076 o pow. 0,0954 ha,
  5. Nr 8077 o pow. 0,0987 ha.
2018-07-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

o roboty budowlane na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 0247T w m. Łachów”

2018-08-03

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż urządzenia - Zielona Ładowarka z Audio Guide (przewodnikiem turystycznym), stacją naprawczą rowerów oraz pozostałymi funkcjami wyszczególnionymi w opisie przedmiotu zamówienia.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - plik w załączeniu

2018-08-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 0247T w m. Łachów”.

2018-08-23

Zawiadomienie o wyborze oferty

na dostawę i montaż urządzenia - Zielona Ładowarka z Audio Guide (przewodnikiem turystycznym), stacją naprawczą rowerów oraz pozostałymi funkcjami.

2018-08-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usługi polegającej na przygotowaniu filmowej dokumentacji reportażowej z przebiegu termomodernizacji budynków szkół ponadgimnazjalnych nr 2 i 3 we Włoszczowie.

2018-08-29

ZAPYTANIE OFERTOWE - zielona ładowarka

na dostawę i montaż urządzenia - Zielona Ładowarka z Audio Guide (przewodnikiem turystycznym), stacją naprawczą rowerów oraz pozostałymi funkcjami wyszczególnionymi w opisie przedmiotu zamówienia

2018-09-04

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym

Sprzedaż drewna z drzew "na pniu".


 1  2  3  4  5  6  7  8 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)