Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.35444
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie29074
Starostwo Powiatowe23592
Szanowni Państwo,19989
Oświadczenia majątkowe16866
ZDP14301
Szpital14206
Komórki organizacyjne11186
Rejestracja pojazdu używanego10439
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9854
Starosta Włoszczowski8912
PINB8832
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego8701
Uchwały podjęte w latach ubiegłych8594
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8011
Działalność7467
Struktura Organizacyjna7256
Wyrejestrowanie pojazdu7129
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6686
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy6527
PPP6481
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6436
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków6183
Majątek5988
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5963
Status Prawny5872
Podstawowe Akty Prawne5809
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.5708
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5688
PUP5480
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę5449
Informacje nieudostępnione w BIP5437
PCO5414
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4937
Rejestracja pojazdu nowego4781
Inspektorat weterynarii4772
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4726
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4719
KP PSP WŁOSZCZOWA4706
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4701
DPS4488
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4448
Inspektorat sanitarny4433
PCKR4407
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane4371
Informacja o wynikach naboru4329
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4305
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4284
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4187

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-21 14:44:05, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)