Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.36525
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie31845
Starostwo Powiatowe25050
Szanowni Państwo,21285
Oświadczenia majątkowe18175
Szpital14426
Komórki organizacyjne12240
Rejestracja pojazdu używanego11666
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10338
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego9519
PINB9484
Starosta Włoszczowski9386
Uchwały podjęte w latach ubiegłych9345
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8147
Wyrejestrowanie pojazdu7875
Działalność7695
Struktura Organizacyjna7520
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków7354
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy7225
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7051
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6709
PPP6634
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.6572
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6478
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6371
Majątek6231
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6198
Status Prawny6097
Podstawowe Akty Prawne6039
PUP5675
Informacje nieudostępnione w BIP5644
PCO5551
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5392
Rejestracja pojazdu nowego5331
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5278
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5219
Inspektorat weterynarii4943
KP PSP WŁOSZCZOWA4900
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4825
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4795
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4771
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4683
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu4681
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4680
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4652
Inspektorat sanitarny4627
Informacja o wynikach naboru4604
DPS4601
PCKR4542

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 13:07:52, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)