Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.34466
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie26997
Starostwo Powiatowe22291
Szanowni Państwo,18744
Oświadczenia majątkowe16188
Szpital13946
ZDP13533
Komórki organizacyjne10055
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9390
Rejestracja pojazdu używanego9279
Starosta Włoszczowski8384
PINB8252
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7861
Uchwały podjęte w latach ubiegłych7858
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego7844
Działalność7270
Struktura Organizacyjna7068
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6521
Wyrejestrowanie pojazdu6507
PPP6266
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6077
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy5876
Majątek5810
Status Prawny5695
Podstawowe Akty Prawne5623
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5507
PUP5285
PCO5262
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków5235
Informacje nieudostępnione w BIP5209
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5115
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.4948
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a4876
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4774
Inspektorat weterynarii4606
KP PSP WŁOSZCZOWA4557
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4536
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4491
DPS4371
Rejestracja pojazdu nowego4276
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4270
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4268
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4238
Inspektorat sanitarny4230
PCKR4204
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego4013
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów3997
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)3876
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.3793

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-21 14:23:00, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)