Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.37938
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie35697
Starostwo Powiatowe27630
Szanowni Państwo,23053
Oświadczenia majątkowe20299
Szpital14971
Komórki organizacyjne14060
Rejestracja pojazdu używanego13739
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa11347
Uchwały podjęte w latach ubiegłych10857
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10692
Starosta Włoszczowski10416
PINB10385
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków9514
Wyrejestrowanie pojazdu9097
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8429
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy8321
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.8305
Działalność8133
Struktura Organizacyjna7969
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu7337
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7315
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7287
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7208
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę7192
PPP7071
Majątek6653
Status Prawny6488
Podstawowe Akty Prawne6430
Rejestracja pojazdu nowego6185
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6119
PUP6036
Informacje nieudostępnione w BIP6015
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6007
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5969
PCO5920
Kierownicy jednostek organizacyjnych (2017)5506
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5473
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5468
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5416
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5354
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5335
Inspektorat weterynarii5278
KP PSP WŁOSZCZOWA5227
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru5212
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5151
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5137
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5076
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego5042

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-19 14:57:24, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)