Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.38773
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie37336
Starostwo Powiatowe28561
Szanowni Państwo,23843
Oświadczenia majątkowe21215
ZDP17481
Szpital15129
Komórki organizacyjne14717
Rejestracja pojazdu używanego14596
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa11711
Uchwały podjęte w latach ubiegłych11330
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego11190
Starosta Włoszczowski10753
PINB10713
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków10438
Wyrejestrowanie pojazdu9543
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.8788
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy8774
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8518
Działalność8323
Struktura Organizacyjna8171
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu7730
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę7598
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7516
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7503
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7446
PPP7211
Majątek6833
Rejestracja pojazdu nowego6813
Status Prawny6640
Podstawowe Akty Prawne6583
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6442
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6338
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia6289
PUP6153
Informacje nieudostępnione w BIP6127
PCO6044
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5776
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5744
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5699
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5651
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5616
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru5595
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5450
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5435
Inspektorat weterynarii5403
KP PSP WŁOSZCZOWA5371
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5351
Składanie wniosku drogą elektroniczną5349

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-24 16:57:50, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)