Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.36974
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie33254
Starostwo Powiatowe25663
Szanowni Państwo,21784
Oświadczenia majątkowe18486
Szpital14608
Komórki organizacyjne12689
Rejestracja pojazdu używanego12399
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10599
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego9915
PINB9696
Uchwały podjęte w latach ubiegłych9693
Starosta Włoszczowski9549
Wyrejestrowanie pojazdu8250
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8225
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków7943
Działalność7803
Struktura Organizacyjna7624
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy7573
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7094
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.6966
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6848
PPP6729
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6709
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6694
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6509
Majątek6336
Status Prawny6192
Podstawowe Akty Prawne6150
PUP5777
Informacje nieudostępnione w BIP5725
PCO5673
Rejestracja pojazdu nowego5621
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5606
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5518
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5459
Inspektorat weterynarii5040
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5002
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4991
KP PSP WŁOSZCZOWA4971
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu4894
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4883
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4880
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4866
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4722
Inspektorat sanitarny4716
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4677
DPS4665
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem4661

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 14:15:07, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)