Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.36109
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie30652
Starostwo Powiatowe24550
Szanowni Państwo,20819
Oświadczenia majątkowe17639
ZDP14972
Szpital14348
Komórki organizacyjne11890
Rejestracja pojazdu używanego11201
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10169
Starosta Włoszczowski9247
PINB9234
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego9202
Uchwały podjęte w latach ubiegłych9063
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8089
Działalność7624
Wyrejestrowanie pojazdu7578
Struktura Organizacyjna7431
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7006
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy6973
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków6862
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6623
PPP6568
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6280
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.6259
Majątek6147
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6113
Status Prawny6020
Podstawowe Akty Prawne5968
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę5896
PUP5606
Informacje nieudostępnione w BIP5571
PCO5489
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5216
Rejestracja pojazdu nowego5112
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5036
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5025
Inspektorat weterynarii4870
KP PSP WŁOSZCZOWA4840
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4787
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4590
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4589
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4565
Inspektorat sanitarny4563
DPS4554
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4496
PCKR4495
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4486
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4322

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-21 14:17:07, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)