Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.34769
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie27872
Starostwo Powiatowe22808
Szanowni Państwo,19207
Oświadczenia majątkowe16433
Szpital14059
ZDP13780
Komórki organizacyjne10544
Rejestracja pojazdu używanego9723
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9506
Starosta Włoszczowski8572
PINB8481
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego8185
Uchwały podjęte w latach ubiegłych8119
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7924
Działalność7324
Struktura Organizacyjna7128
Wyrejestrowanie pojazdu6764
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6581
PPP6350
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6201
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy6133
Majątek5859
Status Prawny5746
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5686
Podstawowe Akty Prawne5673
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków5626
PUP5346
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5330
PCO5320
Informacje nieudostępnione w BIP5289
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.5164
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a5099
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4984
Inspektorat weterynarii4663
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4647
KP PSP WŁOSZCZOWA4603
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4583
Rejestracja pojazdu nowego4493
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4456
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4416
DPS4415
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4339
Inspektorat sanitarny4311
PCKR4295
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów4054
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego4047
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4037
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.3955

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 10:41:43, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)