Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.39261
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie38739
Starostwo Powiatowe29284
Szanowni Państwo,24485
Oświadczenia majątkowe21993
ZDP18169
Komórki organizacyjne15366
Rejestracja pojazdu używanego15314
Szpital15276
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa12025
Uchwały podjęte w latach ubiegłych11773
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego11639
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków11332
PINB10994
Starosta Włoszczowski10963
Wyrejestrowanie pojazdu9932
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.9263
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy9136
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8615
Działalność8498
Struktura Organizacyjna8339
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu8118
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę8003
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7777
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7691
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7554
Rejestracja pojazdu nowego7407
PPP7352
Majątek6983
Status Prawny6783
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6732
Podstawowe Akty Prawne6729
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6619
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia6577
PUP6298
Informacje nieudostępnione w BIP6235
PCO6162
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.6047
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)6041
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.6019
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5895
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5889
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru5880
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5746
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5740
Składanie wniosku drogą elektroniczną5667
Wymiana prawa jazdy5624
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5623
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.5556

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 10:54:23, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)