Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.33193
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie24847
Starostwo Powiatowe21105
Szanowni Państwo,17717
Oświadczenia majątkowe15614
Szpital13768
ZDP12770
Komórki organizacyjne9130
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9056
Rejestracja pojazdu używanego8492
Starosta Włoszczowski8043
PINB7888
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7685
Uchwały podjęte w latach ubiegłych7253
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego7227
Działalność7132
Struktura Organizacyjna6880
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6388
PPP6074
Wyrejestrowanie pojazdu6062
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych5829
Majątek5638
Status Prawny5525
Podstawowe Akty Prawne5445
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy5423
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5184
PUP5149
PCO5144
Informacje nieudostępnione w BIP5036
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu4711
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków4508
Inspektorat weterynarii4506
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a4458
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.4456
KP PSP WŁOSZCZOWA4434
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4403
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4339
DPS4255
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4219
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4120
Inspektorat sanitarny4052
PCKR4008
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego3947
Rejestracja pojazdu nowego3921
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru3900
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia3891
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów3862
I LO3588
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych3575

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 10:01:04, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)