Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.37243
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie34150
Starostwo Powiatowe26243
Szanowni Państwo,22214
Oświadczenia majątkowe19019
Szpital14733
Komórki organizacyjne13132
Rejestracja pojazdu używanego12895
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10875
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10194
Uchwały podjęte w latach ubiegłych10087
PINB9918
Starosta Włoszczowski9796
Wyrejestrowanie pojazdu8547
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków8494
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8304
Działalność7891
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy7856
Struktura Organizacyjna7729
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.7244
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7147
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7033
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6913
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6879
PPP6843
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6746
Majątek6431
Status Prawny6283
Podstawowe Akty Prawne6230
Informacje nieudostępnione w BIP5855
PUP5845
Rejestracja pojazdu nowego5817
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5780
PCO5751
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5684
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5635
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5162
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5158
Inspektorat weterynarii5107
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5080
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5064
KP PSP WŁOSZCZOWA5042
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5007
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4936
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4847
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem4817
Inspektorat sanitarny4813
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4800
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.4787

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-20 10:04:1, zmian dokonał(a): Katarzyna Chajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)