Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie40164
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.39917
Starostwo Powiatowe30479
Szanowni Państwo,25394
ZDP19335
Komórki organizacyjne16421
Rejestracja pojazdu używanego16418
Szpital15509
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa12586
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków12482
Uchwały podjęte w latach ubiegłych12407
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego12344
PINB11448
Starosta Włoszczowski11288
Wyrejestrowanie pojazdu10518
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.9934
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy9689
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu8788
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8777
Działalność8768
Struktura Organizacyjna8616
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę8503
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia8207
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8035
Rejestracja pojazdu nowego7920
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7704
PPP7610
Majątek7224
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)7203
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi7141
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru7082
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia7043
Status Prawny7014
Podstawowe Akty Prawne6966
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.6491
PUP6485
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.6474
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)6439
Informacje nieudostępnione w BIP6400
PCO6334
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru6321
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę6316
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu6270
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.6250
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę6172
Wymiana prawa jazdy6148
Składanie wniosku drogą elektroniczną6139
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem6035
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.5949

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-14 15:00:36, zmian dokonał(a): Katarzyna Kulej

WCAG 2.0 (Level AA)