Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.32336
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie23643
Starostwo Powiatowe20577
Szanowni Państwo,17165
Oświadczenia majątkowe15190
Szpital13678
ZDP12357
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa8884
Komórki organizacyjne8666
Rejestracja pojazdu używanego8076
Starosta Włoszczowski7904
PINB7742
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7593
Działalność7074
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego6874
Uchwały podjęte w latach ubiegłych6855
Struktura Organizacyjna6811
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6327
PPP5973
Wyrejestrowanie pojazdu5813
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych5694
Majątek5579
Status Prawny5463
Podstawowe Akty Prawne5379
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy5192
PCO5090
PUP5082
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia4986
Informacje nieudostępnione w BIP4946
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu4484
Inspektorat weterynarii4460
KP PSP WŁOSZCZOWA4383
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4335
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a4211
DPS4198
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków4180
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.4120
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4066
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4048
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4047
Inspektorat sanitarny3960
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego3909
PCKR3882
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów3787
Rejestracja pojazdu nowego3738
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru3717
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia3693
I LO3534
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych3482

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-28 10:38:03, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)