Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie45662
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40905
Starostwo Powiatowe34126
Szanowni Państwo,30666
Rejestracja pojazdu używanego24170
Komórki organizacyjne19988
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków17711
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego16174
Szpital16023
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa14713
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.14406
Wyrejestrowanie pojazdu14101
Uchwały podjęte w latach ubiegłych13999
PINB13140
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy13124
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi12583
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu12456
Starosta Włoszczowski11979
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę11034
Rejestracja pojazdu nowego11002
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10740
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)10014
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia9872
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru9667
Wymiana prawa jazdy9466
Działalność9386
Składanie wniosku drogą elektroniczną9352
Struktura Organizacyjna9147
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9078
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9039
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej8838
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8740
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.8663
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.8623
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8544
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.8479
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8418
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę8408
PPP8243
Ogłoszenie o zamówieniu8226
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę8167
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8138
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym7977
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru7932
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7847
Majątek7723
Podstawowe Akty Prawne7570
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.7529
Status Prawny7502

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-14 14:49:37, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)