Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.37486
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie34702
Starostwo Powiatowe26979
Szanowni Państwo,22560
Oświadczenia majątkowe19715
Szpital14837
Komórki organizacyjne13561
Rejestracja pojazdu używanego13275
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa11059
Uchwały podjęte w latach ubiegłych10484
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10408
Starosta Włoszczowski10196
PINB10144
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków8916
Wyrejestrowanie pojazdu8850
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8372
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy8069
Działalność7987
Struktura Organizacyjna7835
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.7731
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7201
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7158
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu7100
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7043
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6948
PPP6943
Majątek6521
Status Prawny6366
Podstawowe Akty Prawne6314
Rejestracja pojazdu nowego5981
PUP5944
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5941
Informacje nieudostępnione w BIP5928
PCO5845
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5832
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5775
Informacja o wynikach naboru5583
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5308
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5288
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5218
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5200
Inspektorat weterynarii5197
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5150
KP PSP WŁOSZCZOWA5116
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4987
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4970
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.4956
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem4927
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru4915

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)