Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.34056
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie26068
Starostwo Powiatowe21651
Szanowni Państwo,18239
Oświadczenia majątkowe15947
Szpital13819
ZDP13203
Komórki organizacyjne9612
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9226
Rejestracja pojazdu używanego8937
Starosta Włoszczowski8187
PINB8050
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7762
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego7563
Uchwały podjęte w latach ubiegłych7559
Działalność7199
Struktura Organizacyjna6943
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6453
Wyrejestrowanie pojazdu6316
PPP6178
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych5969
Majątek5702
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy5683
Status Prawny5584
Podstawowe Akty Prawne5507
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5378
PUP5202
PCO5194
Informacje nieudostępnione w BIP5111
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu4951
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków4883
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.4719
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a4672
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4565
Inspektorat weterynarii4552
KP PSP WŁOSZCZOWA4480
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4476
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4381
DPS4307
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4200
Inspektorat sanitarny4142
Rejestracja pojazdu nowego4114
PCKR4108
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4103
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4080
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego3963
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów3935
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)3730
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych3650

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-24 18:22:07, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)