Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2018-09-04

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym

Sprzedaż drewna z drzew "na pniu".

2018-09-04

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.09.2018 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0221T p/n Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów - Ludynia, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Wymysłów gm. Włoszczowa i Ludynia gm. Krasocin,
w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)

2018-09-05

Informacja z otwarcia ofert. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - reportaż z przebiegu termomodernizacji.

Zamawiający – Powiat Włoszczowski informuje Wykonawców, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro przeprowadzonego zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach projektu pn.: ,,Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” RPO WŚ na lata 2014-2020 na realizację usługi polegającej na przygotowaniu filmowej dokumentacji reportażowej z przebiegu termomodernizacji budynków szkół ponadgimnazjalnych nr 2 i 3 we Włoszczowie.

2018-09-07

Zaproszenie do składania ofert

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0252 T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w km od 4+925 do 5+687 ”

2018-09-13

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.09.2018 r.

Na modernizację wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Powiatu Włoszczowskiego: OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNYEGO

 

2018-09-19

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną
Nr 0221T p/n Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów - Ludynia, znajdującą się do dnia 31.12.1998r. we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Wymysłów gm. Włoszczowa i Ludynia gm. Krasocin, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)

2018-09-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zielona ładowarka

Zamawiający – Powiat Włoszczowski informuje wszystkich wykonawców, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro przeprowadzonego zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na dostawę i montaż urządzenia - Zielona Ładowarka z Audio Guide (przewodnikiem turystycznym), stacją naprawczą rowerów oraz pozostałymi funkcjami wyszczególnionymi w opisie przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez...

2018-09-28

Zapytanie ofertowe o roboty budowlane

Znak sprawy: In.272.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

o roboty budowlane na zadanie pod nazwą: Wykonanie izolacji fundamentów budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie

2018-10-01

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu - Modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Powiatu Włoszczowskiego: OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

 

2018-10-02

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP we Włoszczowie

2018-10-02

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP we Włoszczowie

2018-10-18

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym

NA SPRZEDAŻ DREWNA Z DRZEW „NA PNIU”

2018-10-19

ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 16.10.2018 r

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0261T p/n Belina – Ostrów – Niwiska Krasocińskie oraz skrzyżowanie drogi publicznej Nr 0260 T p/n Krasocin – Ostrów – Czerwonka, znajdujących się do dnia 31.12.1998r. we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Ostrów gm. Krasocin, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)

2018-10-31

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie robót związanych z:

  1. Remont nawierzchni bitumicznej placu składowego ZDP Włoszczowa,
  2. Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa
2018-11-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji
geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0261T p/n Belina – Ostrów – Niwiska Krasocińskie oraz skrzyżowanie  drogi publicznej Nr 0260 T p/n Krasocin – Ostrów – Czerwonka, znajdujących się do dnia 31.12.1998r. we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Ostrów gm. Krasocin, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)


 1  2  3  4  5  6  7  8 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-21 08:40:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)